Sự kiện hot
5 tháng trước

HNX tăng 28% lợi nhuận sau thuế năm 2020

Lợi nhuận khác năm 2020 chỉ còn gần 171 triệu đồng, do năm 2019 Sở có khoản quyết toán giá trị còn lại của tài sản cố định hình thành từ quỹ phát triển khoa học công nghệ đã chuyển sang phục vụ kinh doanh với 42,4 tỷ đồng.

HNX tăng 28% lợi nhuận sau thuế năm 2020 - Ảnh 1

Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020. HNX ghi nhận hơn 732 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 32% so với năm 2019.

Trong cơ cấu doanh thu của HNX, dịch vụ giao dịch chứng khoán chiếm tỷ trọng lớn nhất với 637,08 tỷ đồng, tăng 37,5% so với năm trước. Tiếp đến là doanh thu thu phí đấu thầu, đấu giá là 47,99 tỷ đồng, tăng 0,8%.

Đóng góp thứ ba về doanh thu là mảng cung cấp thông tin, đây là mảng mang về cho HNX 32,01 tỷ đồng doanh thu trong năm 2020, tăng gần 20,0%...

Lợi nhuận gộp 2020 của HNX  ở mức 637,11 tỷ đồng tăng 37% so với năm 2019 (464 tỷ). Biên lợi nhuận gộp tăng từ 83,7% của năm 2019 lên 87,0% trong 2020. 

Lợi nhuận khác năm 2020 chỉ còn gần 171 triệu đồng, do năm 2019 Sở có khoản quyết toán giá trị còn lại của tài sản cố định hình thành từ quỹ phát triển khoa học công nghệ đã chuyển sang phục vụ kinh doanh với 42,4 tỷ đồng.

Kết quả, HNX báo lãi sau thuế năm 2020 hơn 399 tỷ đồng, tăng 28,29% so với 2019.

Tại thời điểm 31/12/2020, tổng tài sản đạt 1.356,8 tỷ đồng, tăng 6% so với số cuối năm 2019. Trong đó, tài sản ngắn hạn chiếm đa số với 1.187,3 tỷ đồng, tăng 8,9%. Tiền gửi ngân hàng tăng từ 116 tỷ đồng lên thành 236,6 tỷ đồng. 

Lan Anh
Theo KTDU

Từ khóa: