Sự kiện hot
khoảng 1 năm trước

Hòa Bình: Giữ vững địa bàn an toàn, tạo đà tăng trưởng trong trạng thái bình thường mới

Tính đến thời điểm hiện nay, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, nhất là trong những tháng đầu năm, tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh có diễn biến phức tạp, song, tỉnh Hòa Bình vẫn là địa phương thích ứng an toàn, linh hoạt trong đại dịch Covid-19. Kinh tế giữ vững đà tăng trưởng với tốc độ cao. Thành quả này đến từ những quyết sách đầy quyết liệt, sáng tạo của lãnh đạo tỉnh Hòa Bình cùng sự đồng lòng, chung sức của người dân trong tỉnh.

Mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng tỉnh Hòa Bình vẫn là địa phương thích ứng an toàn, linh hoạt trong đại dịch Covid-19.

Ông Nguyễn Văn Toàn - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cho hay: Vận dụng, kế thừa kinh nghiệm từ thực tiễn thực hiện "mục tiêu kép" của năm 2021 cùng những quyết sách kịp thời, quyết đoán, tỉnh Hòa Bình đã bám sát thực tế, dự báo khoa học, chính xác để có những chủ trương đúng đắn, đặc biệt là áp dụng chiến lược thần tốc, tập trung mọi nỗ lực và nguồn lực để ngăn chặn, dập dịch trong thời gian ngắn nhất, nhanh chóng kiểm soát tốt tình hình.

Theo đó, tỉnh đã phát huy tối đa sức mạnh của cả hệ thống chính trị theo phương châm "3 trước, 4 tại chỗ" bảo đảm ứng phó, xử lý linh hoạt, sáng tạo, kịp thời các tình huống xảy ra. Nhờ đó, chỉ trong thời gian ngắn, tỉnh đã kiểm soát được tình hình, từng bước chặn đứng đà lây lan của chủng mới virus SARS-CoV-2, giảm thiểu thiệt hại về kinh tế-xã hội; ổn định các hoạt động sản xuất kinh doanh và tiêu thụ hàng hóa.

Mặc dù còn nhiều khó khăn song tỉnh Hòa Bình luôn kiên định mục tiêu, quyết tâm, quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo các biện pháp thúc đẩy sản xuất kinh doanh, giữ vững địa bàn an toàn, ổn định và tạo đà tăng trưởng trong trạng thái bình thường mới, bảo đảm đời sống nhân dân.

Tỉnh đã tập trung nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành thu, chi ngân sách; cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp; đôn đốc, kiểm tra, đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư các công trình, dự án. Đồng thời, thường xuyên kiểm điểm tình hình thực hiện nhiệm vụ hằng tháng, hằng quý để chủ động xử lý theo thẩm quyền; đề xuất các giải pháp xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh. Qua đó, tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2022 đã có những chuyển biến tích cực.

Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2022 đã có những chuyển biến tích cực.

Nhiệm vụ công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm của tỉnh

Theo kế hoạch, trong 6 tháng cuối năm 2022, tỉnh sẽ tiếp tục đổi mới phương pháp điều hành, lãnh đạo, chỉ đạo theo hướng dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, linh hoạt, sáng tạo. Cùng với đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt các giải pháp để bảo đảm kịch bản tăng trưởng kinh tế như: Kích cầu tiêu dùng, du lịch; hỗ trợ các nhà đầu tư tháo gỡ khó khăn; tập trung cho các nguồn thu từ thuế, phí, thu từ đất và khai thác tài nguyên khoáng sản...

Được biết, tỉnh đã giao nhiệm vụ cụ thể 6 tháng cuối năm 2022 cho từng sở, ban, ngành, địa phương. Cùng với đó, phân cấp quản lý mạnh hơn để tăng cường trách nhiệm, phát huy tính chủ động, sáng tạo, giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính. Đồng thời, sắp xếp, bố trí lại vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức nhằm phát huy hiệu lực, hiệu quả thực thi công vụ

Các sở, ngành, địa phương, các cơ quan, đơn vị tích cực, chủ động rà soát, triển khai các nhiệm vụ, công việc đã đề ra trong năm, tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08/01/2022, 02/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ; Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 18/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước tỉnh Hòa Bình năm 2022; Quyết định số 117/QĐ-UBND ngày 20/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Hòa Bình năm 2022.

Nhóm PV/KTDU

Từ khóa: