Sự kiện hot
khoảng 1 năm trước

Hòa Bình: Huyện Đà Bắc vượt qua khó khăn, phát triển kinh tế ổn định trong quý 1 năm 2023

Đà Bắc là một huyện đặc biệt khó khăn của tỉnh Hòa Bình. Để cải thiện đời sống, nâng cao thu nhập cho người dân và phát triển kinh tế trên địa bàn, những năm qua, huyện đã thực hiện đúng chỉ đạo của Chính phủ, UBND tỉnh, tập trung vào khai thác những tiềm năng, thế mạnh của vùng. Nhờ đó, kinh tế huyện đã dần được cải thiện…

Một góc Đà Bắc.

Một góc huyện Đà Bắc.

Trong quý 1 năm 2023, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện Đà Bắc đã chịu nhiều tác động bởi tình hình trong nước và quốc tế. Hoạt động sản xuất kinh doanh bị ảnh hưởng do tình hình thế giới biến động nhanh, phức tạp, khó dự báo. Bên cạnh đó, tình hình thời tiết diễn biến khá phức tạp cũng gây ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện. Tuy nhiên, dưới sự chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các cấp, tình hình kinh tế của huyện vẫn được duy trì ổn định và tiếp tục phát triển.

Hòa Bình: Huyện Đà Bắc vượt qua khó khăn, phát triển kinh tế ổn định trong quý 1 năm 2023 - Ảnh 1

Huyện Đà Bắc tập trung phát triển kinh tế.

Huyện Đà Bắc tập trung phát triển kinh tế.

Các chợ trên địa bàn hoạt động thường xuyên và đạt hiệu quả tốt. Tổng mức lưu chuyển hàng hoá tính đến quý 1 năm 2023 ước đạt 358 tỷ đồng, đạt 37,8% kế hoạch đề ra.Tổng thu NSNN trên địa bàn quý 1 năm 2023 ước đạt 9,876 tỷ đồng, bằng 22,97% dự toán HĐND tỉnh giao, bằng 22,59% dự toán HĐND huyện giao.

Theo số liệu thống kê tại Báo cáo số 113/BC-NNPTNT ngày 22/02/2023 về tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I năm 2023 của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Đà Bắc, trong lĩnh vực trồng trọt, diện tích lúa nước của toàn huyện đạt khoảng 988 ha, đạt 154% kế hoạch. Tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm tương đối ổn định, được kiểm soát tốt, không có ổ dịch lớn xảy ra. Trong lĩnh vực thủy sản, hiện nay trên toàn huyện có tổng diện tích nuôi trồng thủy sản là 96,60 ha.

Để đảm bảo hoàn thành và vượt chỉ tiêu kinh tế xã hội năm 2023, trong những tháng tiếp theo, UBND huyện Đà Bắc tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả những giải pháp chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán NSNN năm 2023 theo các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, của UBND tỉnh, và Kế hoạch của huyện. Tập trung thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh; hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp và các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo.

Văn Hiếu/ VP Tây Bắc

Theo Kinh tế & Đồ uống

Từ khóa: