Sự kiện hot
khoảng 1 tháng trước

Hóa chất Đức Giang (DGC) dự kiến phát hành 200 triệu cổ phiếu chia cổ tức năm 2021

Nguồn vốn thực hiện từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính kiểm toán 2021. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá là 2.001 tỷ đồng, qua đó nâng vốn điều lệ của công ty lên 3.711 tỷ đồng

Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (HoSE: DGC) vừa thông qua Nghị quyết HĐQT về phương án phát hành chi trả cổ tức năm 2021.

Cụ thể, doanh nghiệp dự kiến chia cổ tức theo tỷ lệ 117% tương ứng với việc doanh nghiệp phát hành thêm 200,1 triệu cổ phiếu. Ngày cuối cùng đăng ký để phân bổ quyền là 6/6.

Nguồn vốn thực hiện từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính kiểm toán 2021. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá là 2.001 tỷ đồng, qua đó nâng vốn điều lệ của công ty lên 3.711 tỷ đồng

Trong quý I/2022, DGC ghi nhận doanh thu đạt 3.634 tỷ đồng, tăng 86% so với cùng kỳ. Giá bán tăng mạnh trong khi giá vốn chỉ tăng nhẹ lên 1.928 tỷ đồng giúp cho lợi nhuận gộp DGC đạt mức kỷ lục 1.706 tỷ đồng, biên lãi gộp cải thiện từ 22% lên gần 47%.

Doanh thu tài chính cũng mạnh gấp 2,5 lần lên mức 84 tỷ đồng, chủ yếu là nhờ khoản lãi tiền gửi có kỳ hạn và lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện.  Khấu trừ chi phí, Hóa chất Đức Giang đạt kỷ lục lợi nhuận sau thuế một quý lên tới 1.507 tỷ đồng, tăng 418% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ cũng tăng 4,7 lần, đạt 1.335 tỷ đồng.

Tính đến cuối tháng 3/2022, DGC có tổng tài sản 9.431 tỷ đồng, tăng 11% so với con số đầu năm. Nợ phải trả của doanh nghiệp là 1.820 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu 7.611 tỷ đồng. DGC hiện có 2.663 tỷ đồng lợi nhuận chưa phân phối.

Năm 2022, Hóa chất Đức Giang lên kế hoạch kinh doanh tăng trưởng cao với mục tiêu doanh thu hợp nhất là 12.117 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế dự kiến 3.500 tỷ đồng, lần lượt tăng 26% và 39% so với thực hiện năm trước. Như vậy, tính hết quý 1 doanh nghiệp Hóa chất đã thực hiện được lần lượt 30% và 43% chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận đặt ra cho cả năm.

Hà My
Theo KTDU

Từ khóa: