Sự kiện hot
3 năm trước

Hóa chất Đức Giang tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt tỷ lệ 10%

Với hơn 171 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Hóa chất Đức Giang sẽ phải chi tương ứng 171 tỷ đồng để chia cổ tức cho cổ đông hiện hữu. Ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 23/12, thời gian thanh toán cổ tức dự kiến từ ngày 7/1/2022.

CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (DGC – sàn HOSE) thông báo chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tạm ứng cổ tức năm 2021.

Theo đó, doanh nghiệp đưa ra phương án tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%, tương ứng với mỗi cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận về 1.000 đồng. Thời gian chốt danh sách vào ngày 24/12.

Với hơn 171 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Hóa chất Đức Giang sẽ phải chi tương ứng 171 tỷ đồng để chia cổ tức cho cổ đông hiện hữu. Ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 23/12, thời gian thanh toán cổ tức dự kiến từ ngày 7/1/2022.

Về tình hình kinh doanh, trong quý 3/2021, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần đạt 2.106 tỷ đồng, tăng 35% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn tăng ít hơn giúp lãi gộp tăng 80% lên hơn 640 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp tăng từ 23% lên hơn 30%. 

Doanh nghiệp cho biết sản lượng tiêu thụ các mặt hàng phốt pho vàng, axit phosphoric trích ly, phân bón… tăng giúp doanh thu quý III tăng hơn 35%. Cùng với đó, sự đổi mới về công nghệ sản xuất phốt pho vàng, axit phosphoric trích ly và phân bón giúp doanh nghiệp giảm được chi phí điện năng, chi phí nguyên liệu đầu vào (như quặng apatit, than) dẫn đến giá thành giảm.

Doanh thu tài chính cũng tăng 24% lên 40,5 tỷ đồng, chi phí hoạt động này lại giảm 44% về gần 11 tỷ đồng. Song các chi phí hoạt động như bán hàng và quản lý tăng lần lượt 33% và 10% trong kỳ này.

Kết quả, lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ  quý III đạt 478 tỷ đồng, tăng 112% so với cùng kỳ năm ngoái trước và là lợi nhuận một quý cao nhất trong lịch sử hoạt động.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, công ty đạt 6.094 tỷ đồng doanh thu và 1.113 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt tăng 31% và 58% so với cùng kỳ năm ngoái. Với kết quả này, Hóa chất Đức Giang đã thực hiện 81% chỉ tiêu doanh thu và vượt 1% mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Tại ngày 30/9, tiền và tương đương tiền giảm 71% về gần 81 tỷ đồng. Trong khi đó, khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (tiền gửi có kỳ hạn gốc trên 3 tháng đến 12 tháng) tăng thêm hơn 790 tỷ đồng lên 2.531 tỷ đồng.

Giá trị hàng tồn kho tăng 7%, ở mức 742 tỷ đồng. Trả trước cho người bán hơn 159 tỷ, gấp 3,3 lần đầu năm, do tiền trả trước cho các nhà cung cấp (không thuyết minh) gấp 5,5 lần lên gần 151 tỷ đồng. Tài sản dài hạn phần lớn là tài sản cố định đạt gần 2.025 tỷ đồng, chiếm 30% quy mô tài sản cả doanh nghiệp. 

Về nguồn vốn, nợ vay tài chính ngắn hạn giảm 24% về 869 tỷ đồng, doanh nghiệp không có nợ vay dài hạn. Người mua trả tiền trước ngắn hạn gấp 6,6 lần lên gần 224 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt 1.813 tỷ đồng, tăng 59%; quỹ đầu tư phát triển 482 tỷ đồng, tăng 39%.

Tính đến cuối quý III, vốn điều lệ tăng 15% lên gần 1.711 tỷ đồng, do công ty phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020. Trong cơ cấu cổ đông, Chủ tịch HĐQT Đào Hữu Huyền sở hữu nhiều nhất với 18,5% vốn. Theo sau là Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) nắm giữ hơn 8,85% cổ phần. 

Huy Đức
Theo KTDU

Từ khóa: