Sự kiện hot
3 năm trước

Hoa Sen ước lãi sau thuế vượt 175% so với kế hoạch

Lợi nhuận sau thuế ước đạt 1.100 tỉ đồng, tăng 205% so với con số 361 tỉ đồng của niên độ trước và vượt 175% kế hoạch 400 tỉ đồng mà đại hội cổ đông đặt ra. Sản lượng tiêu thụ cả niên độ này ước đạt trên 1,62 triệu tấn, tăng 9% so với niên độ trước.

CTCP Tập đoàn Hoa sen (Mã: HSG) vừa công bố ước kính kết quả kinh doanh hợp nhất cả niên độ tài chính 2019-2020 (từ ngày 1/7/2019 đến 30/9/2020) với doanh thu thuần đạt 27.538 tỉ đồng, tương đương 98% thực hiện niên độ trước cũng như kế hoạch đề ra cho niên độ này.

Lợi nhuận sau thuế ước đạt 1.100 tỉ đồng, tăng 205% so với con số 361 tỉ đồng của niên độ trước và vượt 175% kế hoạch 400 tỉ đồng mà đại hội cổ đông đặt ra. Sản lượng tiêu thụ cả niên độ này ước đạt trên 1,62 triệu tấn, tăng 9% so với niên độ trước.

Ông Lê Phước Vũ - Chủ tịch Tập đoàn Hoa Sen. (Ảnh: hoasengroup.vn)
Ông Lê Phước Vũ - Chủ tịch Tập đoàn Hoa Sen. (Ảnh: hoasengroup.vn)

Hoa Sen cho biết tăng trưởng sản lượng tiêu thụ chủ yếu nhờ thị trường nước ngoài. Cụ thể, sản lượng xuất khẩu ba tháng cuối niên độ ước đạt 275.668 tấn, tăng 154% so với cùng kì.

Riêng trong quí cuối niên độ (ba tháng từ 1/7 đến 30/9/2020), Hoa Sen ghi nhận sản lượng tiêu thụ gần 525.300 tấn, tăng 46% so với cùng kì; doanh thu thuần 8.349 tỉ đồng, tăng 31% và lãi sau thuế 400 tỉ đồng, tăng 376%.Theo Hoa Sen, một trong những nguyên nhân giúp tập đoàn ghi nhận lợi nhuận cao đột biến dù doanh thu không tăng là chủ trương tái cấu trúc toàn diện hệ thống phân phối, chuyển đổi hàng trăm chi nhánh thành cửa hàng trực thuộc chi nhánh tỉnh để giảm chi phí quản lí.

Ngoài ra, Hoa Sen cũng cho biết tập đoàn đã áp dụng hệ thống ERP (hoạch định tài nguyên doanh nghiệp) để quản lí toàn bộ hoạt động từ hàng tồn kho, công nợ, tài sản ngắn hạn khác … qua đó cắt giảm thêm chi phí quản lí doanh nghiệp.

Hoa Sen từng có kế hoạch tổ chức đại hội cổ đông bất thường để bàn việc bán tối đa gần 90 triệu cổ phần (tương đương tỉ lệ chào bán 20%) cho đối tác chiến lược. Tuy nhiên kế hoạch này sau đó đã bị hủy bỏ vì dịch COVID-19 tái bùng phát cũng như giá cổ phiếu HSG diễn biến bất lợi. 

Huy Đức
Theo KTDU

Từ khóa: