Sự kiện hot
2 tháng trước

Hoạt động kinh doanh chuỗi nhà hàng: Cánh cửa rộng mở trong bối cảnh mới

Hoạt động kinh doanh chuỗi nhà hàng đang đứng trước cơ hội rộng mở trong bối cảnh mới. Doanh nghiệp cần có chiến lược phù hợp để thích ứng với thị trường, nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo dựng giá trị thương hiệu. Golden Gate với những quyết định táo bạo và chiến lược bài bản đang cho thấy vị thế dẫn đầu trong cuộc đua này.

Sau một năm đầy biến động, ngành F&B Việt Nam đang dần hồi phục và hứa hẹn nhiều tiềm năng phát triển trong năm 2024. Trong bối cảnh đó, mô hình kinh doanh chuỗi nhà hàng đang thu hút sự chú ý với dư địa phát triển rộng mở.

Ông Đào Thế Vinh, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Golden Gate, một "ông lớn" trong ngành F&B Việt Nam, đã có những đánh giá về thị trường F&B năm 2024, cũng như chiến lược của Golden Gate để tận dụng cơ hội trong thời gian tới.

Cơ hội từ thị trường F&B đầy tiềm năng:

Theo ông Vinh, hoạt động kinh doanh chuỗi nhà hàng mới chỉ chiếm khoảng 5% thị phần toàn ngành F&B, cho thấy tiềm năng phát triển vô cùng lớn. Việt Nam là một đất nước đang phát triển với quá trình đô thị hóa mạnh mẽ, tạo điều kiện thuận lợi cho mô hình kinh doanh chuỗi bán lẻ, bao gồm cả nhà hàng.

Năm 2024, Golden Gate sẽ tiếp tục mở rộng kinh doanh chuỗi nhà hàng, nhưng với chiến lược phù hợp để thích ứng với thị trường.

Kế hoạch kinh doanh ngắn hạn: Doanh nghiệp cần linh hoạt điều chỉnh kế hoạch kinh doanh theo diễn biến thị trường, rút ngắn quy trình và tập trung vào các chu kỳ ngắn.

Chú trọng quản lý tài chính: Chủ động quản lý dòng tiền, đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh.

Đầu tư vào nội lực: Tập trung đầu tư vào công nghệ, văn hóa doanh nghiệp và phát triển đội ngũ nhân viên để nâng cao năng lực cạnh tranh.

Lợi thế từ đầu tư vào năng lực lõi:

Golden Gate đã quyết định đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất thực phẩm trong bối cảnh thị trường khó khăn. Ông Vinh cho rằng đây là một quyết định "quyết liệt" nhưng cần thiết để nâng cao năng lực cạnh tranh.

Tăng lợi thế về nguyên vật liệu: Nguyên liệu chiếm tỷ trọng lớn trong giá thành sản phẩm, việc đầu tư nhà máy sẽ giúp Golden Gate kiểm soát chất lượng và giá cả nguyên liệu đầu vào.

Thay đổi bản chất hoạt động: Tích hợp quy mô sản xuất sẽ dẫn đến thay đổi về chất lượng sản phẩm, dịch vụ và nâng cao giá trị thương hiệu.

Cạnh tranh bằng giá trị thay vì giá cả:

Năm 2023, các doanh nghiệp F&B cạnh tranh gay gắt về giá cả. Tuy nhiên, theo ông Vinh, trong lĩnh vực kinh doanh chuỗi nhà hàng, sản phẩm bao gồm cả yếu tố vật lý và phi vật lý (chất lượng dịch vụ, văn hóa và cảm xúc). Do đó, cuộc chiến về giá cả sẽ dần chuyển sang cuộc chiến về giá trị để giữ chân khách hàng và thị phần. 

Ngành F&B Việt Nam đang có nhiều tiềm năng phát triển trong năm 2024. Các doanh nghiệp kinh doanh chuỗi nhà hàng cần có chiến lược phù hợp để tận dụng cơ hội này, bao gồm kế hoạch kinh doanh ngắn hạn, quản lý tài chính hiệu quả, đầu tư vào nội lực và cạnh tranh bằng giá trị.

Bảo An 

Theo KTDU 

Từ khóa: