Sự kiện hot
6 tháng trước

Hodeco dự kiến giải thể Xí nghiệp Dịch vụ Du lịch

Doanh nghiệp dự kiến giải thể chi nhánh Xí nghiệp Dịch vụ Du lịch để tổ chức sắp xếp lại hoạt động sản xuất kinh doanh.

Công ty cổ phần Phát triển nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (Hodeco, mã chứng khoán HDC - HOSE) thông qua kế hoạch giải thể chi nhánh và thành lập công ty mới.

Cụ thể, doanh nghiệp dự kiến giải thể chi nhánh Xí nghiệp Dịch vụ Du lịch để tổ chức sắp xếp lại hoạt động sản xuất kinh doanh.

Ngoài ra, thông qua kế hoạch thành lập Công ty TNHH MTV Quản lý Bất động sản và Dịch vụ Hodeco, vốn điều lệ 10 tỷ đồng, địa chỉ tại tầng 3 Hodeco Plaza, 36 Nguyễn Thái Học, P7, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Trong đó, HDC sẽ sở hữu 100% vốn tại đơn vị này.

Trong quý 3/2021, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần đạt 281,2 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 66,55 tỷ đồng, lần lượt tăng 44,9% và 116,8% so với cùng kỳ. Trong đó, biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 27,2% lên 35,8%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 90,5% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 47,83 tỷ đồng lên 100,66 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 26,3%, tương ứng tăng thêm 2,12 tỷ đồng lên 10,18 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 18,5% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 1,88 tỷ đồng về 8,3 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, công ty ghi nhận doanh thu đạt 919,9 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 209,72 tỷ đồng, lần lượt tăng 66,5% và 91,7% so với cùng kỳ.

Trong năm 2021, HDC đặt kế hoạch doanh thu 1.300 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 320 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 52% và 11% so với thực hiện trong năm 2020. Như vậy, sau 9 tháng đầu năm với lợi nhuận trước thuế đạt 263 tỷ đồng, công ty mới hoàn thành 82,2% kế hoạch lợi nhuận năm.

Huy Đức
Theo KTDU

Từ khóa: