Sự kiện hot
khoảng 1 năm trước

HoSE chấp thuận niêm yết Đất Xanh Services

Theo kế hoạch ban đầu, Đất Xanh Service dự kiến niêm yết trên sàn HoSE từ ngày 24/5. Tuy nhiên, dịch bệnh phức tạp khiến thủ tục tại một số đơn vị liên quan bị kéo dài, đồng thời hệ thống giao dịch HoSE xuất hiện tình trạng quá tải từ đầu tháng 6, khiến cho thời gian niêm yết của DXS chậm trễ so với dự định.

Thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE), hơn 358 triệu cổ phiếu DXS của CTCP Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh (Đất Xanh Service - HoSE: DXS) vừa được chấp thuận niêm yết.

Theo đó, vốn điều lệ của doanh nghiệp hơn 3.582 tỷ đồng Tuy nhiên, doanh nghiệp chưa có thông tin cụ thể về ngày giao dịch đầu tiên, giá tham chiếu.

Đất Xanh Services gần đây cũng thông báo cổ phiếu DXS sẽ tạm giao dịch trên HNX cho đến khi hệ thống giao dịch trên HoSE thông thoáng, ổn định theo hướng dẫn của UBCK.

Theo kế hoạch ban đầu, Đất Xanh Service dự kiến niêm yết trên sàn HoSE từ ngày 24/5. Tuy nhiên, dịch bệnh phức tạp khiến thủ tục tại một số đơn vị liên quan bị kéo dài, đồng thời hệ thống giao dịch HoSE xuất hiện tình trạng quá tải từ đầu tháng 6, khiến cho thời gian niêm yết của DXS chậm trễ so với dự định. 

Ngày 14/5, HoSE đã nhận hồ sơ đăng ký niêm yết hơn 358 triệu cổ phiếu DXS sau khi UBCK chấp thuận kết quả chào bán IPO. Ngày 9/6, HoSE có công văn phản hồi đối với hồ sơ niêm yết của DXS để hoàn tất thủ tục chấp thuận đăng ký niêm yết chính thức, đưa cổ phiếu vào giao dịch. 

Đất Xanh Services hoạt động chính trong lĩnh vực tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản và là công ty con của Tập đoàn Đất Xanh (HoSE: DXG). Năm 2020, doanh thu công ty đạt 3.249 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ 873 tỷ đồng, giảm lần lượt 21% và 18% năm trước. 

Về kế hoạch năm nay, Đất Xanh Services đặt chỉ tiêu doanh thu 7.597 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ 1.483 tỷ đồng, lần lượt gấp 2,4 lần và 1,7 lần kết quả thực hiện năm trước. 

Lan Anh
Theo KTDU

Từ khóa: