Sự kiện hot
2 năm trước

HRC đặt kế hoạch lãi lao dốc trong năm 2021

GVR nêu rõ đây là khó khăn chung của cả ngành cao su, đặc biệt là các doanh nghiệp sản xuất cao su tự nhiên khi khoản chi phí tăng thêm sẽ ảnh hưởng lớn đến lợi nhuận Công ty trong năm nay.

HRC đặt kế hoạch lãi lao dốc trong năm 2021 - Ảnh 1

HĐQT CTCP Cao su Hòa Bình (HRC) đã thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh với doanh thu năm 2021 gần 175 tỷ đồng, giảm 22% so với thực hiện năm 2020. Công ty chỉ kỳ vọng thu về 1 tỷ đồng lãi sau thuế, giảm 89% so với năm trước.

Trong năm 2020, tổng doanh thu và lãi sau thuế năm 2020 của HRC lần lượt đạt 224 tỷ đồng và 9 tỷ đồng, tăng 7% và 17% so với năm 2019, đồng thời vượt 29% và 57% so với mục tiêu được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2020.

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (GVR) cho hay kể từ ngày 31/12/2020, Công ty không còn được miễn tiền thuê đất cho các dự án tái canh trồng cao su theo công văn được Bộ Tài chính ban hành từ năm 2016.

GVR cũng nếu rõ đây là khó khăn chung của cả ngành cao su, đặc biệt là các doanh nghiệp sản xuất cao su tự nhiên khi khoản chi phí tăng thêm sẽ ảnh hưởng lớn đến lợi nhuận Công ty trong năm nay. Có thể HRC đặt kế hoạch lợi nhuận giảm mạnh một phần vì nguyên nhân trên.

HĐQT HRC cũng thông qua chỉ tiêu đầu tư xây dựng cơ bản trong năm nay. Theo đó, Công ty sẽ đầu tư hơn 13 tỷ đồng cho việc xây lắp và mua sắm thiết bị, gần 8,5 tỷ đồng để trả lãi vay và hơn 32 tỷ đồng để trả nợ gốc khoản vay dài hạn của ngân hàng.

Hà My
Theo KTDU

Từ khóa: