Sự kiện hot
khoảng 1 năm trước

ICT tạm ứng cổ tức đợt 1/2020

Với hơn 32 triệu cổ phiếu đang lưu hành, doanh nghiệp dự chi số tiền trả cổ tức trong đợt này là 32 tỷ đồng. Ngày đăng ký cuối cùng vào 15/1/2021 và thời gian thanh toán dự kiến 28/1/2021.

ICT tạm ứng cổ tức đợt 1/2020  - Ảnh 1

Công ty Viễn thông – Tin học Bưu điện (CTIN, HoSE: ICT) thông báo chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền mặt 10% (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Số tiền chi trong đợt này là hơn 32 tỷ đồng.

Với hơn 32 triệu cổ phiếu đang lưu hành, doanh nghiệp dự chi số tiền trả cổ tức trong đợt này là 32 tỷ đồng. Ngày đăng ký cuối cùng vào 15/1/2021 và thời gian thanh toán dự kiến 28/1/2021.

Tình hình kinh doanh, 9 tháng ghi nhận doanh thu thuần tăng hơn 12% lên 920 tỷ đồng. Nhờ tiết giảm chi phí, công ty báo lãi tăng 74% lên gần 58 tỷ đồng và thực hiện 59% kế hoạch năm.

Năm 2020, CTIN đề ra mục tiêu tổng doanh thu hợp nhất tối thiểu 2.547 tỷ đồng, tăng 11% so với thực hiện năm 2019. Lợi nhuận sau thuế tối thiểu đạt 98,7 tỷ đồng, tăng 10% so với năm trước. Mức cổ tức dự kiến từ 10-15% bằng tiền (mức cổ tức cho năm 2019 là 15% bằng tiền).

CTIN gần đây đã bổ sung ngành nghề kinh doanh trong lĩnh vực hoạt động xổ số (bao gồm bán lẻ vé số và đại lý xổ số) và trang thông tin điện tử tổng hợp. Công ty cũng thông báo tham gia dự thầu gói “Trang bị thiết bị phục vụ mở rộng mạng IP năm 2020-2021” tại VNPT Net.

Lan Anh
Theo KTDU

Từ khóa: