Sự kiện hot
3 năm trước

IDICO dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ bất thường vào ngày 2/10

Đại hội cổ đông dự kiến được tổ chức vào ngày 2/10 để thông qua việc miễn nhiễm, bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 và các nội dung khác.

Thông tin từ Tổng công ty IDICO - CTCP (Mã chứng khoán IDC - sàn HNX), doanh nghiệp dự kiến tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2021.

Cụ thể, đại hội cổ đông dự kiến được tổ chức vào ngày 2/10 để thông qua việc miễn nhiễm, bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 và các nội dung khác. Ngày 10/9 là ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2021

Trước đó, cổ đông chiến lược của IDICO là Công ty TNHH Tập đoàn Bitexco thông báo đã bán ra toàn bộ 67,5 triệu cổ phiếu IDC, tương ứng 22,5% vốn điều lệ để giảm sở hữu về 0%, thời gian giao dịch là ngày 15/6.

Ngoài ra, ông Vũ Quang Bảo có đơn từ nhiệm vị trí Thành viên HĐQT IDICO ngày 24/6. Ông Bảo là người đại diện phần vốn góp của Bitexco tại IDICO.

Về tình hình kinh doanh, trong quý 2/2021, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu đạt 93,2 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 225,4 tỷ đồng, lần lượt giảm 14,2% và tăng 262,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm mạnh từ 26,9% về còn 19%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 39,4% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 11,52 tỷ đồng về 17,7 tỷ đồng; doanh thu tài chính tăng 319,7%, tương ứng tăng 239,5 tỷ đồng lên 314,4 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể. Như vậy, lợi nhuận quý II/2021 tăng do doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thu tài chính đột biến.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, công ty mẹ IDC ghi nhận doanh thu đạt 185,6 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 254,9 tỷ đồng, lần lượt giảm 16,4% và tăng 173,9% so với 6 tháng đầu năm 2020.

Tính đến thời điểm ngày 30/6, tổng tài sản công ty mẹ IDC tăng 8,8% so với đầu năm lên 10.065,6 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là tài sản dở dang dài hạn đạt 3.249,7 tỷ đồng, chiếm 32,3% tổng tài sản; tài sản cố định đạt 2.754,9 tỷ đồng, chiếm 27,4% tổng tài sản; đầu tư tài chính dài hạn đạt 1.671,3 tỷ đồng, chiếm 16,6% tổng tài sản.

Lan Anh
Theo KTDU

Từ khóa: