Sự kiện hot
khoảng 1 năm trước

IJC: Huy động 500 tỷ đồng qua kênh trái phiếu

Tài sản đảm bảo gồm 28 quyền sử dụng đất tại khu dân cư 5B, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương của công ty mẹ là Tổng công ty Đầu tư và phát triển công nghiệp - CTCP (Becamex IDC, HOSE: BCM) với giá trị định giá hơn 836 tỷ đồng.

IJC: Huy động 500 tỷ đồng qua kênh trái phiếu  - Ảnh 1

Hội đồng quản trị của Becamex IJC vừa công bố nghị quyết thông qua việc phát hành riêng lẻ tối đa 500 tỷ đồng trái phiếu trong tháng 12/2020. Trái phiếu có kỳ hạn 5 năm, lãi suất cố định 10,3%/năm.

Tài sản đảm bảo gồm 28 quyền sử dụng đất tại khu dân cư 5B, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương của công ty mẹ là Tổng công ty Đầu tư và phát triển công nghiệp - CTCP (Becamex IDC, HOSE: BCM) với giá trị định giá hơn 836 tỷ đồng.

Trước đó, Becamex IJC đã có 1 đợt huy động vốn 1.001 tỷ đồng vào ngày 18/12 thông qua đấu giá thành công 80 triệu cổ phiếu cho 31 nhà đầu tư (có 2 nhà đầu tư tổ chức) với giá trung bình là 12.517 đồng/cổ phiếu.

Về kết quả kinh doanh, trong quý III/2020 IJC ghi nhận doanh thu đạt 298,7 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 64,3 tỷ đồng, lần lượt giảm gần 62% và 0,2% so với cùng kỳ. trong đó, biên lợi nhuận gộp cải thiện từ năm 16,1% lên 45,8%.

Trong kỳ, các chi chi phí khác biến động không đáng kể ngoại trừ chi phí tài chính tăng tới 54,9% lên 41,2 tỷ đồng.

Trong quý III/2020 IJC ghi nhận doanh thu với bên liên quan không đáng kể, vì vậy biên lợi nhuận gộp tăng cao.

Ngoài ra, trong quý III/2020 chi phí tài chính tăng mạnh chủ yếu do chi phí lãi vay là 24,4 tỷ đồng, cũng như chi phí dịch vụ ngân hàng 3,4 tỷ đồng, chi phí lãi cổ tức trả chậm 13,3 tỷ đồng.

Luỹ kế 9 tháng IJC ghi nhận doanh thu đạt 1.839,5 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 224 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 30,7% và giảm 10,4% so với 9 tháng đầu năm 2019. Như vậy, sau 9 tháng đầu năm IJC hoàn thành 89,6% kế hoạch lợi nhuận.

Trong năm 2020 IJC đặt kế hoạch doanh thu là 2.080 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 250 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 28% và giảm 12% so với thực hiện năm 2019.

Hà My
Theo KTDU

Từ khóa: