Sự kiện hot
2 năm trước

Imexpharm giảm 14% lợi nhuận trong tháng 8 do ảnh hưởng dịch bệnh

Lũy kế 8 tháng, doanh thu thuần đi ngang ở mức 779 tỷ đồng. Tổng thu nhập và doanh thu thuần gần 787 tỷ đồng, giảm khoảng 1% so với cùng kỳ. Giá vốn hàng bán giảm 2,4%, nhiều hơn so với tốc độ giảm của doanh thu.

Dược phẩm Imexpharm (HoSE: IMP) vừa công bố kết quả kinh doanh tháng 8 ghi nhận gần 94 tỷ doanh thu thuần và hơn 17 tỷ lợi nhuận trước thuế, lần lượt giảm 12% và 14% so với cùng kỳ.

Doanh nghiệp cho biết, hoạt động kinh doanh trong tháng 8 bị ngưng trệ do ảnh hưởng của các lệnh giãn cách xã hội. Việc di chuyển ở các tỉnh phía nam gặp nhiều khó khăn, chính vì thế kênh ETC (kênh bệnh viện) sụt giảm nghiêm trọng do người dân hạn chế đến bệnh viên. 

Tỷ trọng kênh OTC (kênh bán lẻ) và ETC trong tháng 8 ở mức 61%/39%. Hàng Imexpharm chiếm tỷ trọng cao với tỷ lệ 95%. Doanh thu hàng nhượng quyền và hàng mua khác đều giảm so với cùng kỳ. 

Lũy kế 8 tháng, doanh thu thuần đi ngang ở mức 779 tỷ đồng. Tổng thu nhập và doanh thu thuần gần 787 tỷ đồng, giảm khoảng 1% so với cùng kỳ. Giá vốn hàng bán giảm 2,4%, nhiều hơn so với tốc độ giảm của doanh thu. 

Chi phí quản lý tăng 2%, chi phí bán hàng tăng gần 13% do các khoản chi cho các hoạt động hỗ trợ bán hàng trước thời điểm dịch bệnh bùng phát. Sau khi khấu trừ chi phí, lợi nhuận trước thuế đạt 145 tỷ đồng, hoàn thành 50% kế hoạch lợi nhuận cả năm.  

Hàng tồn kho và công nợ dự báo sẽ tăng trong những tháng cuối năm do doanh nghiệp tăng mức dự trữ nguyên vật liệu trước nguy cơ đứt gãy chuỗi cung ứng để đảm bảo an toàn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và hoạt động sản xuất chỉ dần dần được khôi phục lại sau thời gian dài gián đoạn. 

Hà My
Theo KTDU

Từ khóa: