Sự kiện hot
2 năm trước

IMP báo lãi 11 tháng ghi nhận 202 tỷ đồng

Doanh thu ETC trong tháng 11 vẫn chưa phục hồi và giảm sâu ở mức 48,3% so với cùng kỳ, trong khi đó doanh thu OTC trong tháng 11/2021 tăng nhẹ 1,6% so với cùng kỳ năm 2020.

CTCP Dược phẩm Imexpharm (HoSE: IMP) công bố kết quả kinh doanh 11 tháng với lợi nhuận trước thuế 202 tỷ đồng, giảm hơn 7% so cùng kỳ. 

Theo IMP, mặc dù hoạt động bán hàng dần được khôi phục sau thời gian dịch bệnh, tuy nhiên tổng doanh thu thuần và thu nhập của Imexpharm trong tháng 11/2021 giảm 17% so với cùng kỳ, trong khi đó lợi nhuận trước thuế giảm 8,5%.

Doanh thu ETC trong tháng 11 vẫn chưa phục hồi và giảm sâu ở mức 48,3% so với cùng kỳ, trong khi đó doanh thu OTC trong tháng 11/2021 tăng nhẹ 1,6% so với cùng kỳ năm 2020.

Lũy kế tổng doanh thu thuần và thu nhập tính đến hết tháng 11/2021 là 1.125,1 tỷ đồng giảm 4,2% so với 11 tháng của năm 2020 và bằng 73,5% so với kế hoạch năm. Tỷ trọng OTC/ETC trong cơ cấu doanh thu thuần là 62,4% và 37,6%.

Hàng Imexpharm vẫn giữ vai trò chủ đạo khi chiếm đến 94,1% trong tổng doanh thu. Lợi nhuận trước thuế của Imexpharm trong 11 tháng của năm 2021 giảm 7,4% so với cùng kỳ năm 2020 và bằng xấp xỉ 70% kế hoạch năm.

Imexpharm vẫn đang quản trị tốt các chi phí hoạt động. Cụ thể, giá vốn hàng bán trong 11 tháng giảm 4,1%, gần bằng với tốc độ giảm của doanh thu thuần và chi phí bán hàng giảm 6,0%, trong khi đó chi phí quản lý tăng 8,1% do công ty thực hiện các biện pháp đảm bảo sản xuất kinh doanh an toàn trong điều kiện dịch bệnh.

Hoạt động kinh doanh dần được phục hồi theo xu hướng thích nghi an toàn với dịch bệnh nên Imexpharm dự báo trong thời gian tới doanh thu của công ty sẽ tăng trưởng tốt hơn, đặc biệt là sự phục hồi của kênh ETC sau thời gian dài trì trệ do người dân hạn chế đến bệnh viện.

Trong tháng 12, Imexpharm sẽ hoàn tất các thủ tục để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc nâng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty, việc miễn chào mua công khai cho cổ đông SK Investment Vina III, và việc sửa đổi Điều lệ Công ty.

Ngoài ra trong đợt này, Công ty cũng xin ý kiến cổ đông về việc thông qua Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông trực tuyến. Dự kiến việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản sẽ được triển khai trong tháng 01/2022.

Hồ Quân
Theo KTDU

Từ khóa: