Sự kiện hot
7 năm trước

[Infographic] Xuất siêu nông lâm thủy sản 9 tháng đầu năm lên hơn 5,8 tỷ USD

9 tháng đầu năm, cả nước xuất siêu các mặt hàng nông lâm thủy sản hơn 5,8 tỷ USD, vì trong tháng 9, nước ta giảm mạnh nhập khẩu các mặt hàng này trong khi xuất khẩu chỉ giảm nhẹ, theo báo cáo mới nhất của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Bộ NN).

Theo báo cáo mới nhất của Bộ NN, nhập khẩu nông lâm thủy sản trong tháng 9 giảm mạnh, đẩy mức xuất siêu các mặt hàng này trong 9 tháng đầu năm nay lên hơn 5,8 tỷ USD.

Vũ Thắng
Theo KTTD, Vietnambiz

Từ khóa: