Sự kiện hot
khoảng 1 năm trước

KCN Nam Tân Uyên báo lãi quý 2 giảm 10%

Do sự sụt giảm mạnh của doanh thu tài chính, Nam Tân Uyên báo lãi sau thuế quý II giảm 9% so cùng kỳ, còn gần 51 tỷ đồng.

Khu công nghiệp Nam Tân Uyên (UPCoM: NTC) vừa công bố báo cáo tài chính quý 2/2021.

Cụ thể, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 59 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ năm 2020, trong đó chủ yếu là doanh thu kinh doanh bất động sản và đầu tư với hơn 43 tỷ đồng. Cùng với việc giá vốn giảm, lợi nhuận gộp của Nam Tân Uyên ghi nhận tăng trưởng 29%, đạt hơn 42 tỷ đồng.

Trong kỳ, doanh thu tài chính trong kỳ giảm mạnh 36% do không còn ghi nhận gần 8 tỷ đồng cổ tức và lợi nhuận được chia như cùng kỳ 2020 từ công ty liên kết. Ngoài ra, lãi tiền gửi của công ty cũng giảm 22% còn hơn 28 tỷ đồng.

Tổng chi phí của Nam Tân Uyên giảm so với quý II/2020. Chi phí tài chính và chi phí quản lý giảm lần lượt 30% và 24%, về mức 94 triệu đồng và gần 7 tỷ đồng. Chi phí bán hàng tuy tăng 25% nhưng chiếm tỷ trọng không đáng kể. Do sự sụt giảm mạnh của doanh thu tài chính, Nam Tân Uyên báo lãi sau thuế quý II giảm 9% so cùng kỳ, còn gần 51 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, doanh thu thuần của Nam Tân Uyên tăng 38% so cùng kỳ, đạt hơn 127 tỷ đồng. Nhờ biên lãi gộp tăng từ 64% lên gần 71%, lãi gộp đạt mức tăng trưởng 52% lên hơn 90 tỷ đồng.

Dù chi phí đã được Nam Tân Uyên tiết giảm nhưng do sự sụt giảm của doanh thu tài chính, lợi nhuận sau thuế nửa đầu năm 2021 chỉ tăng 16% so cùng kỳ, ở mức gần 164 tỷ đồng.

Tính đến ngày 30/6, tổng tài sản của Nam Tân Uyên giảm 4% so với đầu năm, về mức gần 4.263 tỷ đồng. Trong đó, đáng chú ý là việc tiền và tiền gửi của công ty giảm về mức thấp nhất kể từ đầu năm 2020 đến nay.

Nợ phải trả tại thời điểm cuối quý II/2021 cũng ghi nhận giảm 9% so với đầu năm, về xấp xỉ 3.425 tỷ đồng. Vay nợ tài chính ngắn hạn và dài hạn giảm lần lượt 51% và 64%, còn 295 tỷ đồng và 450 triệu đồng.

Hà My
Theo KTDU

Từ khóa: