Sự kiện hot
khoảng 1 năm trước

KCN Nam Tân Uyên (NTC) báo lãi 256 tỷ đồng năm 2022

Lũy kế cả năm 2022, Nam Tân Uyên ghi nhận doanh thu thuần đạt 268,4 tỷ đồng, giảm nhẹ so với cùng kỳ năm trước và lợi nhuận sau thuế đạt 256,3 tỷ đồng, giảm 13%.

CTCP Khu công nghiệp Nam Tân Uyên (mã chứng khoán NTC - UPCoM) mới công bố kết quả kinh doanh quý IV/2022 ghi nhận doanh thu thuần đạt 79,7 tỷ đồng, giảm 25% so với cùng kỳ năm trước. Lãi sau thuế đạt 46,3 tỷ đồng, giảm 44% so với quý IV/2021.

Doanh thu hoạt động tài chính kỳ này giảm 59,82%, tương đương 27,97 tỷ đồng, chủ yếu do cổ tức nhận được từ các công ty đầu tư bên ngoài thấp hơn so với cùng kỳ trước. Bên cạnh đó, các chi phí của NTC cũng được tiết giảm đáng kể với chi phí tài chính giảm 80%, chi phí bán hàng giảm 26% và chi phí quản lý giảm 48%.

Lũy kế cả năm 2022, Nam Tân Uyên ghi nhận doanh thu thuần đạt 268,4 tỷ đồng, giảm nhẹ so với cùng kỳ năm trước và lợi nhuận sau thuế đạt 256,3 tỷ đồng, giảm 13%.

Tại thời điểm cuối năm 2022, tổng tài sản doanh nghiệp đạt 4.060,6 tỷ đồng, giảm 3,6% so với hồi đầu năm. Trong đó, đầu tư tài chính ngắn hạn giảm 16,2%, xuống 1.115,1 tỷ đồng; các khoản phải thu ngắn hạn lại tăng 11,6%, lên 73 tỷ đồng. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang cũng giảm 16,5%, còn 171 tỷ đồng.

Ban lãnh đạo KCN Nam Tân Uyên cho biết, nút thắt trong phê duyệt pháp lý cho KCN Nam Tân Uyên giai đoạn 2 (NTC3) với tổng diện tích 346 ha đã được giải quyết. Công ty có khả năng ghi nhận lợi nhuận từ KCN mới này kể từ đầu năm 2023. Do đó, VNDirect dự phóng lợi nhuận ròng năm 2023 sẽ tăng 242% so với cùng kỳ lên 857 tỷ đồng nhờ đóng góp của KCN mới.

Trước đó, vào ngày 15/12/2022, KCN Nam Tân Uyên đã chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 60% (01 cổ phiếu nhận 6.000 đồng). Với 24 triệu cổ phiếu đang lưu hành, doanh nghiệp sẽ chi khoảng 144 tỷ đồng cho đợt cổ tức lần này. Thời gian chi trả dự kiến vào ngày 28/6/2023.

Hà Quyên
Theo KTDU

Từ khóa: