Sự kiện hot
khoảng 1 năm trước

Kế hoạch kinh doanh đi lùi, G36 dự kiến không chia cổ tức năm 2021

HĐQT trình kế hoạch kinh doanh năm 2021 tổng doanh thu giảm 13% về mức 1.937 tỷ đồng và lỗ sau thuế hơn 66,3 tỷ đồng, không chia cổ tức. Đây có thể là năm lỗ lần đầu tiên kể từ khi doanh nghiệp công khai tài chính năm 2012.

Kế hoạch kinh doanh đi lùi, G36 dự kiến không chia cổ tức năm 2021 - Ảnh 1

Tổng Công ty 36 (UPCoM: G36) vừa công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ năm 2021 dự kiến tổ chức ngày 8/4 tại Hà Nội.

Theo đó, HĐQT trình kế hoạch kinh doanh năm 2021 tổng doanh thu giảm 13% về mức 1.937 tỷ đồng và lỗ sau thuế hơn 66,3 tỷ đồng, không chia cổ tức. Đây có thể là năm lỗ lần đầu tiên kể từ khi doanh nghiệp công khai tài chính năm 2012.

Doanh nghiệp chia sẻ, nhiệm vụ năm 2021 là hết sức nặng nề khi một số đơn vị đang thiếu việc làm. Ngoài ra Chính phủ cũng giảm đầu tư công dùng các biện pháp thắt chặt tài khóa tiền tệ để kiểm soát lạm phát, dịch bệnh Covid-19 diễn ra phức tạp đầu năm làm ảnh hưởng lớn đến công tác tiếp thị đấu thầu, việc mở mới các dự án là hết sức khó khăn.

Năm 2020, G36 ghi nhận tổng doanh thu gần 2.335 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế gấp 3,5 lần cùng kỳ đạt 115 tỷ đồng. Với kết quả đó, HĐQT đề xuất mức chia cổ tức năm 2020 là 5,38% bằng cổ phiếu, tương đương phát hành gần 5,2 triệu cổ phiếu.

Ngoài ra, HĐQT còn trình kế hoạch chuyển đăng ký giao dịch cổ phiếu từ UPCoM sang niêm yết trên HNX. HĐQT xét thấy việc niêm yết trên HNX với quy mô thị trường, số lượng mã chứng khoán niêm yết cũng như khối lượng và giá trị giao dịch lớn sẽ giúp cổ phiếu phản ánh đúng giá trị nội tại, gia tăng thanh khoản cũng như tối đa hóa giá trị đầu tư cho cổ đông.

Hà My
Theo KTDU

Từ khóa: