Sự kiện hot
2 năm trước

Khang Điền: Lãi ròng quí II tăng gấp đôi cùng kỳ

Kết quả, lợi nhuận sau thuế (LNST) quí II của Khang Điền đạt hơn 253 tỉ đồng, cao gấp đôi cùng kì năm 2019. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2020, Nhà Khang Điền mang về 1.486 tỉ đồng doanh thu thuần và 408 tỉ đồng LNST, tăng lần lượt 19% và 90% so với cùng kì.

CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (Nhà Khang Điền, Mã: KDH) vừa công bố BCTC hợp nhất quí II/2020 với doanh thu thuần đạt gần 785 tỉ đồng (chủ yếu là doanh thu chuyển nhượng bất động sản với 764 tỉ đồng), tăng 92% so với cùng kì. 

Sau khi trừ đi giá vốn bán hàng, doanh nghiệp ghi nhận khoản lãi gộp hơn 416 tỉ đồng, tăng 75% so với cùng kì năm ngoái.

Khang Điền: Lãi ròng quí II tăng gấp đôi cùng kỳ - Ảnh 1

Trong kì, doanh thu hoạt động tài chính của Khang Điền giảm mạnh từ hơn 12 tỉ đồng cùng kì về còn hơn 5 tỉ đồng. Trong khi đó, chi phí tài chính tăng 26% lên 18,6 tỉ đồng. Chi phí bán hàng và chi phí quản lí doanh nghiệp cũng tăng. 

Kết quả, lợi nhuận sau thuế (LNST) quí II của Khang Điền đạt hơn 253 tỉ đồng, cao gấp đôi cùng kì năm 2019. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2020, Nhà Khang Điền mang về 1.486 tỉ đồng doanh thu thuần và 408 tỉ đồng LNST, tăng lần lượt 19% và 90% so với cùng kì.

Năm 2020, Khang Điền đặt mục tiêu 3.500 tỉ đồng doanh thu và 1.100 tỉ đồng lãi sau thuế. Như vậy, so với kế hoạch đề ra, doanh nghiệp đã thực hiện được 42% mục tiêu doanh thu và 37% mục tiêu lợi nhuận.

Tính đến ngày 30/6/2020, tổng tài sản của Nhà Khang Điền là 14.508 tỉ đồng, tăng 10% so với đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn tăng lên 13.601 tỉ đồng và tài sản dài hạn giảm nhẹ về hơn 906 tỉ đồng. Nợ phải trả của Khang Điền ở mức 6.937 tỉ đồng, tăng 24% so với đầu năm. Tổng dư nợ đi vay chiếm hơn 1.368 tỉ đồng, trong đó có 465 tỉ đồng nợ trái phiếu, còn lại vay từ ngân hàng.

Huy Đức
Theo KTDU

Từ khóa: