Sự kiện hot
khoảng 1 năm trước

Khoáng sản Dương Hiếu: Lãi ròng 6 tháng đầu năm tăng 15%

Nợ phải trả ở mức hơn gần 203 tỷ đồng, giảm 4% so với đầu năm. Trong đó, phải trả người bán ngắn hạn tăng 52% so với đầu năm. Dư nợ vay ngắn hạn ở mức hơn 106 tỷ đồng, giảm 15% so với đầu năm.

CTCP Thương mại và Khai thác Khoáng sản Dương Hiếu (HOSE: DHM) công bố báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2020 ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 261 tỷ đồng, giảm 61% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, Công ty có lãi ròng vỏn vẹn hơn 487 triệu đồng, tăng 15% so với cùng kỳ.

Lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm giảm hơn 61 triệu đồng sau soát xét, tương đương mức giảm 11% do Công ty đã thực hiện điều chỉnh một số nghiệp vụ tính giá vốn và chi phí quản lý trong kỳ, khiến chi phí tăng và dẫn tới giảm lợi nhuận tương ứng.

Hiện trị giá cổ phiếu DHM đang ở mức 8,280 đồng/cp (11/08/2020), gấp 2.2 lần đầu năm 2020.
Hiện trị giá cổ phiếu DHM đang ở mức 8,280 đồng/cp (11/08/2020), gấp 2.2 lần đầu năm 2020.

DHM ghi nhận chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 62% so với trước khi soát xét, ở mức hơn 5 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, DHM ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 261 tỷ đồng, giảm 61% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, Công ty có lãi ròng vỏn vẹn hơn 487 triệu đồng, tăng 15% so với cùng kỳ.

Năm 2020, DHM đặt kế hoạch doanh thu thuần đạt 1,618 tỷ đồng, tăng 45% và 44 tỷ đồng lãi sau thuế, gấp 9.3 lần thực hiện năm 2019. Tuy nhiên, so với kế hoạch, DHM mới chỉ thực hiện được 16% chỉ tiêu doanh thu và 1% mục tiêu lãi sau thuế.

Tính đến ngày 30/06/2020, tổng tài sản của DHM ở mức gần 561 tỷ đồng, giảm 2% so với đầu năm, chủ yếu do tiền và các khoản tương đương tiền giảm 86% so với đầu năm.

Huy Đức
Theo KTDU

Từ khóa: