Sự kiện hot
5 tháng trước

Kinh Bắc hoàn tất giao dịch lô trái phiếu 1.500 tỷ đồng

Lô trái phiếu này có kỳ hạn 24 tháng, lãi suất cố định 10,8%/năm. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản đảm bảo. Mục đích huy động nhằm tăng quy mô vốn hoạt động cho công ty con.

Thông tin từ Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (HoSE: KBC), 1500 tỷ đồng trái phiếu đã được doanh nghiệp chào bán thành công.

Lô trái phiếu này có kỳ hạn 24 tháng, lãi suất cố định 10,8%/năm. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản đảm bảo. Mục đích huy động nhằm tăng quy mô vốn hoạt động cho công ty con.

Theo kết quả chào bán, có 24 nhà đầu tư tham gia nhưng chỉ 22 được phân phối. Cụ thể, 7 trong 8 nhà đầu tư cá nhân trong nước đăng ký mua được phân phối 90.467 trái phiếu, tương đương 9 tỷ đồng. 15 trong 16 nhà đầu tư tổ chức trong và ngoài nước được phân phối 14,91 triệu trái phiếu, tương đương giá trị 1.491 tỷ đồng.

Trong đó, 14 nhà đầu tư tổ chức trong nước mua hơn 9 triệu trái phiếu, tỷ trọng 60,28% lô chào bán và 39% lô còn lại, ứng với gần 5,9 triệu đơn vị được phân phối cho 1 nhà đầu tư tổ chức nước ngoài.

Trước đợt chào bán này, doanh nghiệp cũng công bố phương án phát hành tối đa 1.000 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ, kỳ hạn 24 tháng, lãi suất cố định 10,5%/năm. Thời điểm thực hiện dự kiến trong quý II. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có bảo đảm. Mục tiêu phát hành là tài trợ cho các dự án đầu tư, tăng quy mô vốn hoạt động, cơ cấu lại nguồn vốn.

Tính tới 31/3/2021, tổng tài sản của KBC tăng 6,3% so với đầu năm lên 25.279,4 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là tồn kho đạt 11.201,2 tỷ đồng, chiếm 44,3% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 8.643,2 tỷ đồng, chiếm 34,2% tổng tài sản; tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 2.639,5 tỷ đồng, chiếm 10,4% tổng tài sản.

Trong kỳ, các khoản phải thu ngắn hạn tăng 30,2% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 2.005,4 tỷ đồng lên 8.643,2 tỷ đồng và là giá trị kỷ lục từ khi niêm yết tới nay (KBC niêm yết ngày 18/12/2009). Chính việc tăng mạnh khoản phải thu đã là nguyên nhân chính dẫn tới dòng tiền hoạt động kinh doanh chính âm trong kỳ.

Ngoài ra, trong kỳ tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn tăng 4,9% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 281,3 tỷ đồng lên 6.046,2 tỷ đồng và chiếm 23,9% tổng nguồn vốn.

Lan Anh
Theo KTDU

Từ khóa: