Sự kiện hot
11 tháng trước

Kinh Bắc lãi ròng hơn 34 tỷ đồng quý II

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần đạt gần 2.752 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ 633,6 tỷ đồng, gấp lần lượt 4 lần và 12 lần cùng kỳ năm trước. So với kế hoạch năm, công ty hoàn thành 42% doanh thu và 39% lợi nhuận.

Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (HoSE: KBC) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2021.

Cụ thể, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần tăng 337%, đạt gần 750 tỷ đồng do ghi nhận từ hợp đồng cho thuê đất khu công nghiệp và đô thị. Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ 34,4 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm trước lỗ gần 3 tỷ đồng. EPS tương ứng 73 đồng.

Quý II là thời điểm dịch bệnh bùng phát tại Bắc Ninh, Bắc Giang - nơi có Khu công nghiệp (KCN) Quế Võ và KCN Quang Châu của Kinh Bắc hoạt động. Các KCN này phải tạm dừng hoạt động để phòng chống dịch, ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch Kinh Bắc khẳng định chưa có thiệt hại kinh tế.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần đạt gần 2.752 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ 633,6 tỷ đồng, gấp lần lượt 4 lần và 12 lần cùng kỳ năm trước. So với kế hoạch năm, công ty hoàn thành 42% doanh thu và 39% lợi nhuận.

Tính đến cuối quý II, tổng tài sản của KBC đạt hơn 27.732 tỷ đồng, tăng 16% so với thời điểm đầu năm. Trong đó khoản tiền và tương đương tiền tăng gấp đôi lên hơn 2.183 tỷ đồng.

Hàng tồn kho ghi nhận hơn 11.623 tỷ đồng, tập trung chủ yếu ở dự án KCN và KĐT Tràng Cát (7.269,9 tỷ đồng), dự án KCN Tân Phú Trung (1.227 tỷ đồng), dự án KĐT Phúc Ninh (1.088 tỷ đồng),…

Chi phí xây dựng cơ bản dở dang đạt hơn 932 tỷ đồng, trong đó dự án Viễn Đông Meridian Towers là hơn 736 tỷ đồng, dự án khu ngoại giao đoàn Hà Nội là hơn 106 tỷ đồng.

Tổng nợ vay dài hạn và ngắn hạn của KBC tính đến cuối quý II là hơn 7.491 tỷ đồng, tăng 30% so với thời điểm đầu năm. Trong đó, vay dài hạn ngân hàng là hơn 3.049 tỷ đồng.  

Lan Anh
Theo KTDU

Từ khóa: