Sự kiện hot
2 năm trước

Kinh Bắc thành công huy động hơn 3.000 tỷ đồng từ đợt phát hành cổ phiếu

Nhóm Dragon Capital mua vào 12 triệu đơn vị, tổ chức trong nước là Quản lý quỹ đầu tư SGI mua vào 15 triệu cổ phần, còn lại là 5 nhà đầu tư cá nhân tham gia đợt chào bán trên

Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (KBC) vừa phát hành thành công 100 triệu cổ phiếu riêng lẻ. Trong đó, 88 triệu cổ phiếu chào bán cho nhà đầu tư trong nước và 12 triệu cổ phiếu chào bán cho nhà đầu tư nước ngoài.

Theo đó, nhóm Dragon Capital mua vào 12 triệu đơn vị, tổ chức trong nước là Quản lý quỹ đầu tư SGI mua vào 15 triệu cổ phần, còn lại là 5 nhà đầu tư cá nhân tham gia đợt chào bán trên.

Trong lần chào bán cổ phiếu vừa qua, KBC thu về gần 3.410 tỷ đồng, giá chào bán 4.096 đồng/cp. Số tiền thu về từ đợt chào bán, KBC dự chi 534 tỷ đồng bổ sung vốn lưu động, 1.500 tỷ đồng đầu tư vào công ty con là Công ty Phát triển Đô thị Tràng Cát và tái cơ cấu cho 12 khoản nợ với tổng giá trị lên tới 2.306 tỷ đồng.

Năm 2021, Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HOSE: KBC) đặt kế ra kế hoạch kinh doanh với mục tiêu cả doanh thu và lợi nhuận sau thuế sẽ tăng trưởng mạnh mẽ lần lượt lên 6.600 tỷ đồng (tăng gấp 3 lần năm 2020) và 2.000 tỷ đồng (tăng gấp 6,7 lần năm 2020). Kinh Bắc cho biết, động lực tăng trưởng chính đến từ việc đẩy mạnh bàn giao cả khu công nghiệp và khu đô thị.

Ghi nhận kinh doanh từ báo cáo tài chính quý 2/2021, KBC ghi nhận doanh thu thuần đạt xấp xỉ 750 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 70,6 tỷ đồng (lợi nhuận sau thuế công ty mẹ 34,4 tỷ đồng), lần lượt tăng 336% và 541% so với cùng kỳ năm trước.

Theo giải trình, nguyên nhân khiến lợi nhuận tại Kinh Bắc quý 2/2021 tăng đột biến là do công ty tăng ghi nhận doanh thu từ hợp đồng cho thuê đất khu công nghiệp và đô thị.

Mặc dù doanh thu và lợi nhuận quý 2/2021 tăng cao so với cùng kỳ tuy nhiên so với 2 quý gần đây thì lại thấp hơn đáng kể.

Tính chung 6 tháng đầu năm 2021, Kinh Bắc ghi nhận doanh thu thuần đạt 2.752 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 785 tỷ đồng, lần lượt tăng 278% và 647% so với cùng kỳ năm trước.

Lan Anh
Theo KTDU

Từ khóa: