Sự kiện hot
khoảng 1 năm trước

Kinh tế Bắc Ninh đạt tăng trưởng 10,4% trong 9 tháng

Báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh cho thấy, trong 9 tháng đầu năm 2022, tỉnh Bắc Ninh đã có sự tăng trưởng mạnh mẽ về kinh tế, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) ước đạt 105.137 tỷ đồng và tăng 10,04% so với cùng kỳ.

Toàn cảnh kinh tế Bắc Ninh 2018 & những con số biết nói

Cụ thể, khu vực công nghiệp - xây dựng đạt 80.441 tỷ đồng (tăng 10,9%); dịch vụ đạt 17.823 tỷ đồng (tăng 9,6%); thuế sản phẩm từ trợ cấp sản phẩm đạt 4.105 tỷ đồng (tăng 3,2%); nông, lâm nghiệp và thủy sản ước đạt 2.768 tỷ đồng (giảm 0,2%).

Chỉ số sản xuất công nghiệp cũng tăng 13%, doanh thu bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng tăng 40%, vốn FDI vào khu công nghiệp tăng 34,1%. Kim ngạch xuất, nhập khẩu trong 9 tháng đầu năm ước đạt 65,3 tỷ USD (tăng 1,1%); trong đó xuất khẩu hàng hóa ước đạt 35,2 tỷ USD (tăng 4,1%).

Bên cạnh đó, toàn tỉnh Bắc Ninh đã đẩy mạnh phong trào xây dựng nông thôn mới nâng cao và các sản phẩm chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP), chú trọng đến đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ và có tính liên kết vùng cao. Việc sản xuất công nghiệp phát triển cũng cho thấy các chính sách hỗ trợ đã phát huy hiệu quả trong việc tháo gỡ vướng mắc của doanh nghiệp, tạo điều kiện để doanh nghiệp duy trì và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh theo hướng linh hoạt, an toàn. 

Tiến Hoàng/KTDU

Từ khóa: