Sự kiện hot
12 tháng trước

Kosy (KOS) lên phương án thoái vốn tại 4 công ty

Công ty cổ phần KOSY (Mã chứng khoán KOS - sàn HOSE) vừa thông qua phương án về việc thoái vốn tại 4 công ty.

Cụ thể, doanh nghiệp sẽ Thực hiện chuyển nhượng toàn bộ 6.175.000 cổ phiếu tại CTCP Đầu tư và Phát triển Năng lượng Giavico, thời gian dự kiến thực hiện trong tháng 12/2021.

Thực hiện chuyển nhượng toàn bộ 12.350.000 cổ phần tại CTCP Đầu tư Phát triển Năng lượng Tây Bắc, thời gian dự kiến trong tháng 12/2021.

Thực hiện chuyển nhượng toàn bộ 1.625.000 cổ phiếu tại CTCP KPT Việt Nam, thời gian dự kiến trong tháng 12/2021.

Và thực hiện chuyển nhượng toàn bộ 403.000 cổ phần tại CTCP Kosy Lào Cai, thời gian dự kiến trong tháng 12/2021.

Trong 9 tháng đầu năm 2021, KOS ghi nhận doanh thu đạt 801,02 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 15,22 tỷ đồng, lần lượt tăng 18% và 67,4% so với cùng kỳ. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm mạnh từ 6,4% về chỉ còn 4,9%.

Lợi nhuận gộp giảm 10,4% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 4,54 tỷ đồng về 39,07 tỷ đồng; doanh thu tài chính tăng 36,1% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 4,93 tỷ đồng lên 18,57 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 20,9%, tương ứng giảm 5,22 tỷ đồng về 19,81 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Dòng tiền hoạt động kinh doanh chính của công ty trong 9 tháng đầu năm 2021 tiếp tục âm 525,2 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 536,8 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư dương 48,83 tỷ đồng. Công ty phải huy động dòng tiền tài chính dương 483,4 tỷ đồng, chủ yếu từ phát hành cổ phiếu huy động vốn từ cổ đông để bù đắp thâm hụt dòng tiền kinh doanh.

Hà My
Theo KTDU

Từ khóa: