Sự kiện hot
khoảng 1 năm trước

KSB Bimico dự kiến phát hành gần 92 triệu cổ phiếu, chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 20%

Doanh nghiệp cũng dự kiến trả cổ tức năm 2021 với tỷ lệ 20% bằng cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

CTCP Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương (KSB Bimico – Mã: KSB) vừa công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Theo tài liệu, doanh nghiệp đưa ra kế hoạch kinh doanh với mục tiêu doanh thu đạt 1.200 tỷ đồng, và 280 tỷ đồng lãi sau thuế, tương ứng tăng 19,3% và tăng 16,2% so với thực hiện năm 2021. 

HĐQT cũng trình ĐHĐCĐ phương án phát hành thêm 3,5 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP), tương ứng 4,59% đang lưu hành. Số cổ phiếu này bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng hai năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán. Giá phát hành là 10.000 đồng/cp, chưa bằng 1/3 thị giá cổ phiếu KSB kết thúc phiên giao dịch ngày 10/5 (32.700 đồng/cp). Thời gian thực hiện là từ quý IV/2022 và quý I/2023, sau khi được ĐHĐCĐ thông qua và được UBCKNN chấp thuận. 

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng lên kế hoạch phát hành thêm hơn 38,1 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ thực hiện quyền là 2:1. Giá chào bán là 16.000 đồng/cp, dự kiến sẽ được phát hành từ quý II đến quý IV/2022. Tổng số tiền hơn 610 tỷ đồng thu được sẽ được dùng để đầu tư góp vốn vào Công ty TNHH Đầu tư KSB (450 tỷ đồng) và bổ sung vốn lưu động (160 tỷ đồng).

Doanh nghiệp cũng dự kiến trả cổ tức năm 2021 với tỷ lệ 20% bằng cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Như vậy, doanh nghiệp cần phát hành 15,3 triệu cổ phiếu để trả cổ tức. Thời gian thực hiện là quý II đến quý IV/2022 sau khi được ĐHĐCĐ thông qua và Ủy Ban chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chấp thuận. 

Kết thúc quý I, doanh thu thuần hợp nhất của doanh nghiệp đạt 261,8 tỷ đồng, lãi sau thuế đạt 41,9 tỷ đồng, tương ứng tăng 5,7% và giảm 17,8% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 21,8% kế hoạch doanh thu và 15% kế hoạch lợi nhuận cả năm. 

Hạ Lam
Theo KTDU

Từ khóa: