Sự kiện hot
4 năm trước

L62 báo lãi quí III vỏn vẹn gần 9 triệu đồng

Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần của L62 giảm 33%, còn gần 232 tỷ đồng. Theo đó, lợi nhuận gộp cũng giảm 10%, xuống mức hơn 35 tỷ đồng. Dù cộng thêm khoản lợi nhuận khác hơn 500 triệu đồng nhưng lãi ròng lũy kế của Công ty chỉ đạt hơn 600 triệu đồng, chỉ gần bằng 50% kết quả của cùng kỳ năm trước.

L62 báo lãi quí III vỏn vẹn gần 9 triệu đồng - Ảnh 1

CTCP Lilama 69-2 (HNX: L62) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quí III/2020 với doanh thu và lợi nhuận giảm mạnh.

Cụ thể, doanh thu thuần trong quí của L62 giảm mạnh 79% so với cùng kỳ, còn gần 30 tỷ đồng. Tuy biên lợi nhuận gộp tăng từ 9.5% lên hơn 34% nhưng lợi nhuận gộp chỉ đạt hơn 10 tỷ đồng, giảm 24% so với quý 3/2019.

Trong kì, các chi phí nhìn chung đều giảm, cụ thể, chi phí tài chính giảm 11% (còn gần 7 tỷ đồng) và chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 28% (xuống mức gần 4 tỷ đồng). Dù chi phí giảm nhưng lãi ròng quý 3 của Công ty chỉ gần 9 triệu đồng, giảm 95% so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần của L62 giảm 33%, còn gần 232 tỷ đồng. Theo đó, lợi nhuận gộp cũng giảm 10%, xuống mức hơn 35 tỷ đồng. Dù cộng thêm khoản lợi nhuận khác hơn 500 triệu đồng nhưng lãi ròng lũy kế của Công ty chỉ đạt hơn 600 triệu đồng, chỉ gần bằng 50% kết quả của cùng kỳ năm trước.

Tính đến thời điểm ngày 30/9, các khoản phải thu ngắn hạn và dài hạn lần lượt giảm 9% và 16% so với đầu năm 2020, còn hơn 219 tỷ đồng và gần 3 tỷ đồng. Hàng tồn kho cũng giảm 10%, xuống gần 3 tỷ đồng. Hệ quả, tổng tài sản sau 9 tháng giảm 8%, đạt gần 555 tỷ đồng.

Lan Anh
Theo KTDU

Từ khóa: