Sự kiện hot
2 năm trước

Lãi sau thuế của Vinaconex giảm 40% sau soát xét

Đầu tư kinh doanh bất động sản giảm 53% xuống gần 50 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế soát xét giảm 40% so với cùng kỳ, về gần 250 tỷ đồng, hoàn thành 25% chỉ tiêu cả năm.

Tổng CTCP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex, HoSE: VCG) vừa công bố báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2021. 

Cụ thể, doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ hơn 217 tỷ đồng, giảm 13% so với báo cáo tự lập.

Đối với báo cáo tự lập, lãi liên doanh liên kết đã kiểm toán gấp hơn 3 lần lên hơn 39 tỷ đồng, chủ yếu do tăng giá trị đầu tư CTCP Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex tại 30/6 từ 169 tỷ lên 191 tỷ đồng. Đồng thời, lợi nhuận khác cũng gấp 2 lần, lên gần 8 tỷ đồng. 

Mặt khác, lợi nhuận kiểm toán vẫn giảm 33 tỷ đồng so với số liệu tự lập là do chi phí quản lý doanh nghiệp soát xét gần 40 tỷ đồng, thay vì được hoàn nhập dự phòng hơn 44 tỷ đồng như báo cáo tự lập. Theo thuyết minh, khoản hoàn nhập dự phòng phải thu khó đòi đã kiểm toán ít hơn so với báo cáo tự lập gần 80 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần giảm 8% so với cùng kỳ, ở mức 2.361 tỷ đồng. Trong đó, hoạt động thi công xây lắp công trình chiếm 52%, tương ứng 1.228 tỷ đồng. Lĩnh vực sản xuất công nghiệp đem về 518 tỷ đồng doanh thu, tăng 22%; hoạt động cho thuê, cung cấp dịch vụ và giáo dục cũng tăng 11% lên 545 tỷ đồng.

Trong khi đó, đầu tư kinh doanh bất động sản giảm 53% xuống gần 50 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế soát xét giảm 40% so với cùng kỳ, về gần 250 tỷ đồng, hoàn thành 25% chỉ tiêu cả năm.

Tính đến thời điểm ngày 30/6, tổng tài sản tăng hơn 10.500 tỷ so với đầu năm, đạt 30.126 tỷ đồng nhờ tài sản ngắn hạn tăng 59% lên 21.359 tỷ đồng. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền tăng 42% lên gần 2.828 tỷ đồng. Các khoản phải thu ngắn hạn tăng 84% lên 13.759 tỷ đồng, trong đó trả trước người bán liên quan đến các dự án xây lắp và đầu tư xây dựng bất động sản chiếm đến 57%. 

Hà My
Theo KTDU

Từ khóa: