Sự kiện hot
4 năm trước

Lãi suất cho vay ngắn hạn phổ biến ở mức 6 9%/năm

Thống kê của NHNN cho thấy, đối với lãi suất cho vay VND phổ biến ở mức 6,0-9,0%/năm đối với ngắn hạn; 9,0-11%/năm đối với trung và dài hạn.

Ảnh minh họa

Theo thông tin hoạt động của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), tuần từ ngày 14-18/1/2019, tỷ giá mua, bán VND/USD (cuối ngày) niêm yết trên website của ngân hàng thương mại ổn định không đổi so với ngày làm việc cuối tuần trước (11/01/2019), ở mức 23.155/23.245 VND/USD.

Lãi suất huy động bằng VND phổ biến ở mức 0,5-1%/năm đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng; 4,5-5,5%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng; 5,5-6,5%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 12 tháng; kỳ hạn trên 12 tháng ở mức 6,6-7,3%/năm.

Đối với lãi suất cho vay VND phổ biến ở mức 6,0-9,0%/năm đối với ngắn hạn; 9,0-11%/năm đối với trung và dài hạn.

Theo báo cáo của các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài qua hệ thống báo cáo thống kê, doanh số giao dịch trên thị trường liên ngân hàng trong kỳ bằng VND đạt xấp xỉ 241.080 tỷ đồng, bình quân 48.216 tỷ đồng/ngày, giảm 3.097 tỷ đồng/ngày so với tuần 07 – 12/01/2019; doanh số giao dịch bằng USD quy đổi ra VND trong tuần đạt khoảng 125.221 tỷ đồng, bình quân 25.044 tỷ đồng/ngày, tăng 3.641 tỷ đồng/ngày so với tuần trước đó.

Theo kỳ hạn, các giao dịch VND chủ yếu tập trung vào kỳ hạn qua đêm (61% tổng doanh số giao dịch VND) và kỳ hạn 1 tuần (22% tổng doanh số giao dịch VND).

So với tuần trước đó, thống kê của NHNN cho thấy, lãi suất bình quân liên ngân hàng trong tuần từ 14-18/1/2019 có xu hướng giảm ở hầu hết các kì hạn chủ chốt. Cụ thể: lãi suất bình quân kỳ hạn qua đêm, 1 tuần và 1 tháng giảm lần lượt 0,21%/năm, 0,30%/năm và 0,30%/năm xuống mức 3,66%/năm, 4,38%/năm và 4,98%/năm.

Theo Thời báo Ngân hàng

Từ khóa: