Sự kiện hot
3 năm trước

Lãi suất Ngân hàng Bắc Á mới nhất tháng 7/2019

Mức lãi suất cao nhất của Ngân hàng Bắc Á là 7,8%/năm được áp dụng cho các kì hạn gửi từ 12 tháng trở lên.

1549939247-24531735ngan-hang-bac-a-khai-truong-them-diem-giao-dich-moi-tai-gia-lam-ha-noi-khai-truong-dia-diem-giao-dich-moi-1-1511420406-859-width600height395
Ngân hàng TMCP Bắc Á (Ảnh: Bac A Bank)

Theo biểu lãi suất mới nhất của Ngân hàng TMCP Bắc Á (Bac A Bank) vào đầu tháng 7, lãi suất tiết kiệm kì hạn từ 1 tháng trở lên dao động trong khoảng từ 5,5% - 7,8%/năm. Mức lãi suất cao nhất (7,8%) được áp dụng tại các kì hạn kì hạn 12, 13, 15, 18, 24 và 36 tháng.

Lãi suất các kì hạn 1, 2, 3, 4, 5 tháng được BacABank áp dụng là 5,5%/năm. Từ kì hạn 6 tháng, lãi suất huy động ở mức cao hơn hẳn 7,3%/năm. Tiền gửi kì hạn 7 - 8 tháng có cùng mức lãi suất huy động là 7,4%/năm; kì hạn 9 tháng là 7,5%/năm; kì hạn 10, 11 tháng là 7,6%/năm.

Đối với các kì hạn ngắn dưới 1 tháng gồm kì hạn 1 tuần, 2 tuần và 3 tuần có mức lãi suất là 1%/năm. Tiền gửi không kì hạn đang được ngân hàng áp dụng mức lãi suất 1%/năm.

Ngoài hình thức tiết kiệm thông thường, BacABank còn có nhiều sản phẩm tiết kiệm dành cho khách hàng cá nhân như Tiết kiệm cao tuổi, Tiết kiệm sinh lời mỗi ngày, Tiền gửi trực tuyến, Người xây tổ ấm, Tiết kiệm quân nhân,...

Biểu lãi suất Ngân hàng Bắc Á mới nhất tháng 7/2019 

Kỳ hạn

Lĩnh lãi hàng tháng 

(%/năm)

Lĩnh lãi hàng quí

 (%/năm)

Lĩnh lãi cuối kì 

(%/năm)

Không kỳ hạn - - 1,00
01 tuần - - 1,00
02 tuần - - 1,00
03 tuần - - 1,00
01 tháng - - 5,50
02 tháng 5,40 - 5,50
03 tháng 5,40 - 5,50
04 tháng 5,40 - 5,50
05 tháng 5,40 - 5,50
06 tháng 7,00 7,10 7,30
07 tháng 7,10 - 7,40
08 tháng 7,10 - 7,40
09 tháng 7,20 7,30 7,50
10 tháng 7,40 - 7,60
11 tháng 7,40 - 7,60
12 tháng 7,50 7,60 7,80
13 tháng 7,50 - 7,80
15 tháng 7,50 7,60 7,80
18 tháng 7,50 7,60 7,80
24 tháng 7,50 7,60 7,80
36 tháng 7,50 7,60 7,80

Nguồn: Bac A Bank

Trúc Minh

Theo Kinh tế & Tiêu dùng, Vietnambiz

Từ khóa: