Sự kiện hot
4 năm trước

Lãi suất ngân hàng Saigonbank mới nhất tháng 5/2019

Lãi suất cao nhất trong tháng 5 tại SaigonBank là 7,5%/năm được áp dụng với các kỳ hạn dài 13 tháng, 18 tháng, 24 tháng và 36 tháng

Lãi suất ngân hàng Saigonbank mới nhất tháng 5/2019 - Ảnh 1.
Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương

Trong tháng 5, lãi suất huy động khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương (Saigonbank) tiếp tục không thay đổi so với tháng trước đó.

Cụ thể, ngân hàng đang áp dụng mức lãi suất 0,5%/năm đối với tiền gửi không kì hạn. Tại các kì hạn dưới 6 tháng khác, ngân hàng có các mức lãi suất dao động từ 5,1%/năm đến 5,5%/năm. 

Trong đó, các sản phẩm tiền gửi có kì hạn 3 tháng, 4 tháng và 5 tháng lĩnh lãi cuối kì có cùng mức lãi suất là 5,5%/năm. Các kì hạn 1 tháng và 2 tháng lĩnh lãi cuối kì có mức lãi suất lần lượt là 5,1%/năm và 5,2%/năm

Đặc biệt, các kì hạn từ 6 tháng đến 11 tháng, ngân hàng chỉ áp dụng một mức lãi suất là 6,6%/năm.

Đối với kì hạn 12 tháng, Saigonbank có mức lãi suất cao rõ rệt so với các kì hạn ngắn hơn. Lãi suất kì hạn 12 tháng lĩnh lãi cuối kì đang được ngân hàng áp dụng là 7,2%/năm

Các sản phẩm tiền gửi kì hạn dài khác như 13 tháng, 18 tháng, 24 tháng và 36 tháng có mức lãi suất huy động cao nhất lên tới 7,5%/năm

Biểu lãi suất ngân hàng Saigonbank tại ngày 16/5/2019

Kì hạn

Trả lãi cuối kì

Trả lãi hàng quý

Trả lãi hàng tháng

Trả lãi trước

(% /năm)

(% /năm)

(% /năm)

(% /năm)

Tiết kiệm không kì hạn

0,50%

Tiết kiệm có kì hạn

01 tuần

0,70%

02 tuần

0,70%

01 tháng

5,10%

5,10%

5,08%

02 tháng

5,20%

5,18%

5,15%

03 tháng

5,50%

5,50%

5,47%

5,42%

04 tháng 5.50% 5,46% 5,40%

05 tháng

5,50%

5,45%

5,37%

06 tháng

6,60%

6,55%

6,51%

6,39%

07 tháng 6,60% 6,49% 6,36%

08 tháng

6,60%

6,48%

6,32%

09 tháng

6,60%

6,49%

6,46%

6,29%

10 tháng 6,60% 6,44% 6,26%

11 tháng

6,60%

6,43%

6,22%

12 tháng

7,20%

7,01%

6,97%

6,72%

13 tháng

7,50%

7,23%

6,94%

18 tháng

7,50%

7,17%

7,13%

6,74%

24 tháng

7,50%

7,05%

7,01%

6,52%

36 tháng 7,50% 6,82% 6,78% 6,12%

Nguồn: Website Saigonbank

Đỗ Thanh Tùng

Theo Kinh tế & Tiêu dùng

Từ khóa: