Sự kiện hot
3 năm trước

Lãi suất ngân hàng Saigonbank mới nhất tháng 7/2019

Trong tháng 7/2019, mức lãi suất tiền gửi tiết kiệm cao nhất tại Saigonbank là 7,5%/năm dành cho khách hàng cá nhân, lãi trả cuối kì tại các kì hạn 13 tháng, 18 tháng, 24 tháng và 36 tháng.

Lãi suất ngân hàng Saigonbank mới nhất tháng 7/2019 - Ảnh 1.
Ảnh minh họa (Nguồn: Saigonbank)

Trong tháng 7, lãi suất tiền gửi tiết kiệm VND dành khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương (Saigonbank) không thay đổi so với tháng 6. 

Theo đó, tiền gửi không kì hạn được ngân hàng đang áp dụng mức lãi suất 0,5%/năm. 

Tiền gửi tiết kiệm tại kì hạn 1 tuần và 2 tuần đang cùng được hưởng mức lãi suất là 0,7%/năm.

Tiết kiệm kì hạn 1 tháng và 2 tháng có mức lãi suất lần lượt là 5,1%/năm và 5,2%/năm.

Các kì hạn 3 tháng, 4 tháng và 5 tháng có cùng mức lãi suất là 5,5%/năm. Trong khi, các kì hạn từ 6 tháng đến 11 tháng được hưởng mức lãi suất 6,6%/năm.

Đối với kì hạn 12 tháng, Saigonbank áp dụng mức lãi suất huy động là 7,2%/năm

Đặc biệt, các khoản tiền gửi 13 tháng, 18 tháng, 24 tháng và 36 tháng đang được áp dụng mức lãi suất huy động cao nhất là 7,5%/năm

Biểu lãi suất ngân hàng Saigonbank tại ngày 14/7/2019

Kì hạn

Trả lãi cuối kì

Trả lãi hàng quý

Trả lãi hàng tháng

Trả lãi trước

(% /năm)

(% /năm)

(% /năm)

(% /năm)

Tiết kiệm không kì hạn

0,50%

Tiết kiệm có kì hạn

01 tuần

0,70%

02 tuần

0,70%

01 tháng

5,10%

5,10%

5,08%

02 tháng

5,20%

5,18%

5,15%

03 tháng

5,50%

5,50%

5,47%

5,42%

04 tháng 5.50%   5,46% 5,40%

05 tháng

5,50%

5,45%

5,37%

06 tháng

6,60%

6,55%

6,51%

6,39%

07 tháng 6,60%   6,49% 6,36%

08 tháng

6,60%

6,48%

6,32%

09 tháng

6,60%

6,49%

6,46%

6,29%

10 tháng 6,60%   6,44% 6,26%

11 tháng

6,60%

6,43%

6,22%

12 tháng

7,20%

7,01%

6,97%

6,72%

13 tháng

7,50%

7,23%

6,94%

18 tháng

7,50%

7,17%

7,13%

6,74%

24 tháng

7,50%

7,05%

7,01%

6,52%

36 tháng 7,50% 6,82% 6,78% 6,12%

Nguồn: Website Saigonbank

Mạnh Đức

Theo Kinh tế & Tiêu dùng, Vietnambiz

Từ khóa: