Sự kiện hot
khoảng 1 tháng trước

LAS báo lãi sau thuế đi ngang cùng kỳ đạt 6 tỷ đồng

Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần hơn 1.957 tỷ đồng, tăng 25%. Lợi nhuận trước thuế đạt 74 tỷ đồng, cải thiện so với khoản lỗ gần 5 tỷ đồng cùng kỳ. So với kế hoạch năm, công ty hoàn thành 69% chỉ tiêu doanh thu và gấp 2 lần mục tiêu lợi nhuận.

Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao (HNX: LAS) vừa công bố báo cáo tài chính quý 3/2021 ghi nhận doanh thu thuần đạt 354 tỷ đồng, giảm 12% so với cùng kỳ năm trước.

Trong kỳ, giá vốn hàng bán cũng không được cải thiện nên khiến lợi nhuận gộp giảm 21%, biên lợi nhuận gộp từ 18,7% về còn 16,7%. Doanh thu tài chính gấp 6 lần lên gần 7 tỷ nhờ lãi tiền gửi và cho vay tăng từ 13 triệu đồng lên hơn 5,7 tỷ đồng. Chi phí của hoạt động này lại giảm 31% xuống 3,5 tỷ đồng. Chi phí bán hàng cũng giảm 41% về 21 tỷ. 

Kết quả, LAS báo lãi trước thuế tăng 18% đạt hơn 7 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế gần như tương đương cùng kỳ là 6 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần hơn 1.957 tỷ đồng, tăng 25%. Lợi nhuận trước thuế đạt 74 tỷ đồng, cải thiện so với khoản lỗ gần 5 tỷ đồng cùng kỳ. So với kế hoạch năm, công ty hoàn thành 69% chỉ tiêu doanh thu và gấp 2 lần mục tiêu lợi nhuận. 

Doanh nghiệp không có nợ vay dài hạn, tuy nhiên nợ ngắn hạn gấp 2,5 lần lên gần 347 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu do công ty vay thêm hơn 200 tỷ đồng từ VietinBank. Tỷ lệ nợ/vốn chủ sở hữu ở mức thấp 26%. Đến cuối quý III, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt hơn 77 tỷ đồng và quỹ đầu tư phát triển là gần 94 tỷ đồng.

Vào ngày 30/9, công ty phân bón có 320 tỷ đồng gửi ngắn hạn tại ngân hàng VietinBank và Agribank, giá trị đầu năm của khoản này là 0 đồng. Hàng tồn kho cũng tăng 54% lên 886 tỷ đồng, chiếm 45% tổng tài sản. Các khoản phải thu ngắn hạn giảm 47% xuống hơn 417 tỷ đồng, do giảm 51% phải thu khách hàng.

Lan Anh
Theo KTDU

Từ khóa: