Sự kiện hot
khoảng 1 năm trước

LDG báo lãi quí 1/2021 đạt 300 triệu đồng

Nợ phải trả của LDG chiếm hơn 2.700 tỷ đồng, chủ yếu là nợ ngắn hạn (2.556 tỷ đồng). Trong đó, dư nợ vay là gần 715 tỷ đồng, tăng 22% so với hồi đầu năm do phát sinh vay nợ dài hạn (142 tỷ đồng).

LDG báo lãi quí 1/2021 đạt 300 triệu đồng - Ảnh 1

CTCP Đầu tư LDG (LDG) công bố kết quả kinh doanh quí 1/2021.

Theo đó, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần đạt 37 tỷ đồng, giảm 44%, lợi nhuận gộp giảm 14% về còn 31 tỷ đồng, tuy nhiên, biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 55% lên 84%.

Trong kỳ, chi phí tài chính tăng mạnh lên 181% tương đương 11,8 tỷ đồng, chi phí bán hàng giảm 71,4% về còn 2 tỷ đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 13,4% về còn 20,1 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể. Kết quả, doanh nghiệp báo lãi sau thuế giảm 78% đạt 300 triệu đồng.

Trong năm 2021, doanh nghiệp đặt kế hoạch doanh thu thuần là 1.574 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 301 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc quý đầu năm doanh nghiệp chỉ hoàn thành được 0,1% kế hoạch lợi nhuận năm.

Dòng tiền hoạt động kinh doanh chính tiếp tục âm 2,8 tỷ đồng so với cùng kỳ dương 11,4 tỷ đồng. Trước đó, doanh nghiệp đã trải qua 2 năm liên tiếp dòng tiền kinh doanh âm. Cụ thể, dòng tiền hoạt động kinh doanh chính năm 2019 âm kỷ lục 1.769,6 tỷ đồng, năm 2020 âm 96,5 tỷ đồng.

Tính tới 31/3, tổng tài sản của LDG tăng 5% so với đầu năm lên 5.807 tỷ đồng. Trong đó, khoản phải thu tăng 2,9%, tương ứng tăng thêm 79 tỷ đồng; tồn kho tăng 1,6% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 17,4 tỷ đồng và đây chính là hai nguyên nhân chính dẫn tới dòng tiền âm trong kỳ.

Nợ phải trả của LDG chiếm hơn 2.700 tỷ đồng, chủ yếu là nợ ngắn hạn (2.556 tỷ đồng). Trong đó, dư nợ vay là gần 715 tỷ đồng, tăng 22% so với hồi đầu năm do phát sinh vay nợ dài hạn (142 tỷ đồng).

Lan Anh
Theo KTDU

Từ khóa: