Sự kiện hot
khoảng 1 năm trước

Licogi 16 dự kiến tăng vốn bằng việc phát hành cổ phiếu

Doanh nghiệp dự kiến trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông với tỷ lệ là 8%, tương ứng khoảng hơn 9,2 triệu cổ phiếu sẽ được phát hành thêm.

Licogi 16 dự kiến tăng vốn bằng việc phát hành cổ phiếu - Ảnh 1

Thông tin từ CTCP Licogi 16 (LCG), doanh nghiệp dự kiến tăng vốn bằng việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Theo đó, doanh nghiệp dự kiến trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông với tỷ lệ là 8%, tương ứng khoảng hơn 9,2 triệu cổ phiếu sẽ được phát hành thêm.

Bên cạnh đó, Licogi 16 cũng lên kế hoạch chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ là hơn 11,5 : 5, tương ứng cứ hơn 11,5 cổ phiếu sẽ được quyền mua thêm 5 cổ phiếu mới với giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu.

Ước tính công ty sẽ phát hành thêm 50 triệu cổ phiếu và huy động được 500 tỷ đồng. Số tiền huy động dự kiến sẽ dùng 204 tỷ đồng thanh toán nợ vay của Công ty đối với các tổ chức tín dụng và công ty con.

146 tỷ đồng góp vốn vào CTCP Đầu tư năng lượng tái tạo Licogi 16 Gia Lai để triển khai thực hiện giai đoạn 2 dự án Nhà máy điện mặt trời Chư Ngọc với công suất 25 MWp; và 150 tỷ đồng đầu tư dự án Khu dân cư Long Tân.

Về tình hình kinh doanh, trong quí 1/2021, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu đạt 470,2 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 57,4 tỷ đồng, lần lượt tăng 13,7% và 359,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 11,9% lên 21,7%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 106,9% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 52,6 tỷ đồng lên 101,8 tỷ đồng; chi phí tài chính giảm 20,4% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 4,3 tỷ đồng về 16,8 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Tính tới 31/3/2021, tổng tài sản của LCG giảm 5,2% so với đầu năm về 5.815,1 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là các khoản phải thu ngắn hạn đạt 2.714,9 tỷ đồng, chiếm 46,7% tổng tài sản; tài sản cố định đạt 1.311,8 tỷ đồng, chiếm 22,6% tổng tài sản; các khoản đầu tư tài chính dài hạn đạt 702,6 tỷ đồng, chiếm 12,1% tổng tài sản.

Ngoài ra, trong kỳ tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn giảm 7,4% so với đầu năm, tương ứng giảm 99,9 tỷ đồng về còn 1.253,6 tỷ đồng và chiếm 21,6% tổng nguồn vốn.

Lan Anh
Theo KTDU

Từ khóa: