Sự kiện hot
khoảng 1 năm trước

Licogi 16 (LCG) đặt kế hoạch lợi nhuận 300 tỷ đồng trong năm 2021

Công ty Cổ phần Licogi 16 (HoSE: LCG) vừa công bố tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên 2021, dự kiến tổ chức ngày 3/4 tại TP. HCM.

Licogi 16 (LCG) đặt kế hoạch lợi nhuận 300 tỷ đồng trong năm 2021 - Ảnh 1

Theo tài liệu công bố, HĐQT LCG dự kiến trình đại hội thông qua kế hoạch kinh doanh năm nay với doanh thu mục tiêu là 3.600 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 300 tỷ đồng. So với thực hiện năm 2020 đạt 3.536 tỷ đồng doanh thu và 311 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, kế hoạch của ban lãnh đạo LCG tỏ ra khá thận trọng. 

Một nội dung đáng chú ý khác, đó là LCG cũng có tờ trình đại hội thông qua kế hoạch cổ tức năm 2021 với tỷ lệ 15%, tương đương tỷ lệ của năm trước (trong đó 8% bằng cổ phiếu và 7% bằng tiền mặt).

LCG dự phóng giai đoạn 2021 - 2025 doanh thu chủ yếu đến từ lĩnh vực xây dựng hạ tầng giao thông và năng lượng tái tạo. Ngoài ra, lợi nhuận đầu tư cũng đóng góp đáng kể vào công ty. Trong giai đoạn 2021 - 2023 sẽ giữ lại lợi nhuận sau thuế để tái đầu tư, việc trả cổ tức sẽ là cổ phiếu, từ giai đoạn 2024 - 2025 sẽ thực hiện trả cổ tức bằng tiền cho cổ đông.

Trong năm 2020, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu đạt 3.580,2 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 311,8 tỷ đồng, lần lượt tăng 41,2% và 60,9% so với thực hiện trong năm 2019. Như vậy, năm 2020, doanh nghiệp hoàn thành được 148,5% kế hoạch lợi nhuận.

Được biết, trong năm 2020, Licogi 16 đặt kế hoạch với tổng doanh thu 2.668 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 210 tỷ đồng.

Tính tới 31/12/2020, tổng tài sản của doanh nghiệp tăng 28,2% lên 6.048,5 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là các khoản phải thu ngắn hạn đạt 2.799,8 tỷ đồng, chiếm 46,3% tổng tài sản; tài sản cố định đạt 1.283 tỷ đồng, chiếm 21,2% tổng tài sản; tồn kho đạt 727,3 tỷ đồng, chiếm 12% tổng tài sản.

Lan Anh
Theo KTDU

Từ khóa: