Sự kiện hot
2 năm trước

Licogi14 lãi 371 tỷ đồng trong năm 2021 nhờ đầu tư cổ phiếu

Lũy kế năm 2021, L14 đạt doanh thu 166,77 tỷ đồng, tăng 42,7% so với cùng kỳ. Lợi nhuận gộp của doanh nghiệp đạt 75 tỷ đồng. Doanh thu tài chính cả năm 2021 ghi nhận ở mức 397 tỷ đồng. Nhờ đột biến lợi nhuận tài chính đẩy lợi nhuận sau thuế của L14 đạt mức 371 tỷ đồng. Lợi nhuận của cổ đông công ty mẹ đạt 214 tỷ đồng.

Công ty cổ phần Licogi 14 (mã: L14) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2021 với kết quả kinh doanh lãi kỷ lục.

Theo đó, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 56 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ. Do giá vốn tăng cao nên lợi nhuận gộp của doanh nghiệp đạt 15,6 tỷ đồng, giảm so với cùng kỳ. 

Đáng chú ý, doanh thu hoạt động tài chính trong kỳ tăng đột biến lên mức 379 tỷ đồng, tăng hơn 97 lần so với năm 2020 đẩy lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp lên mức 325,6 tỷ đồng, tăng 31,47 lần so với cùng kỳ năm 2020. 

Lũy kế năm 2021, L14 đạt doanh thu 166,77 tỷ đồng, tăng 42,7% so với cùng kỳ. Lợi nhuận gộp của doanh nghiệp đạt 75 tỷ đồng. Doanh thu tài chính cả năm 2021 ghi nhận ở mức 397 tỷ đồng. Nhờ đột biến lợi nhuận tài chính đẩy lợi nhuận sau thuế của L14 đạt mức 371 tỷ đồng. Lợi nhuận của cổ đông công ty mẹ đạt 214 tỷ đồng. 

Tính đến thời điểm ngày 31/12, tổng tài sản của L14 đạt hơn 1.162 tỷ đồng, tăng gấp 2,2 lần so với thời điểm đầu năm. Trong đó, các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn tăng gấp 3,6 lần, chủ yếu do phát sinh khoản mục chứng khoán kinh doanh hơn 486 tỷ đồng.

Nợ phải trả tăng gấp 2,5 lần so với đầu năm, đạt hơn 409 tỷ đồng. Trong đó nợ vay ngắn hạn ghi nhận tăng mạnh từ mức 1,1 tỷ đồng (đầu năm) lên mức hơn 164 tỷ đồng (cuối năm).

Lan Anh
Theo KTDU

Từ khóa: