Sự kiện hot
6 tháng trước

Lợi nhuận quí 1/2021 của DP3 giảm 22%

Trừ đi các chi phí, kết quả doanh nghiệp báo lãi sau thuế là 18 tỷ đồng, giảm 22% so với cùng kỳ. Năm 2021, DP3 đề ra kế hoạch tổng doanh thu 420 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 72 tỷ đồng. Như vậy, doanh nghiệp đã thực hiện 24% kế hoạch doanh thu và 31% mục tiêu lợi nhuận trước thuế cả năm.

Lợi nhuận quí 1/2021 của DP3 giảm 22% - Ảnh 1

CTCP Dược phẩm Trung Ương 3 (Mã: DP3) công bố báo cáo tài chính quí 1/2021.

Theo đó, doanh nghiệp ghi nhận  doanh thu thuần đạt 98 tỷ đồng, giảm 12% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá vốn hàng bán giảm 21% xuống còn 27 tỷ đồng, mức giảm nhiều hơn doanh thu nên công ty báo lãi gộp giảm 10%. Biên lợi nhuận gộp lên tới 71%.

Trừ đi các chi phí, kết quả doanh nghiệp báo lãi sau thuế là 18 tỷ đồng, giảm 22% so với cùng kỳ. Năm 2021, DP3 đề ra kế hoạch tổng doanh thu 420 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 72 tỷ đồng. Như vậy, doanh nghiệp đã thực hiện 24% kế hoạch doanh thu và 31% mục tiêu lợi nhuận trước thuế cả năm.

Tính đến thời điểm cuối kỳ, tổng tài sản của công ty là 452 tỷ đồng, tăng 10 tỷ so với đầu năm. Trong đó, hơn 1/3 tài sản là tiền và các khoản tiền gửi ngân hàng với hơn 160 tỷ đồng, không thay đổi nhiều so với đầu năm.

Nợ phải trả của công ty hơn 87 tỷ đồng, chiếm 1/5 tổng nguồn vốn. Trong đó, nợ đi vay gần 8 tỷ đồng, hoàn toàn là nợ đi vay ngắn hạn từ các ngân hàng.

Huy Đức
Theo KTDU

Từ khóa: