Sự kiện hot
khoảng 1 năm trước

Lợi nhuận quí III của Cao su Đà Nẵng giảm 25%

Theo lý giải của doanh nghiệp, ảnh hưởng của dịch Covid-19 là nguyên nhân khiến cho doanh thu tiêu thụ giảm trong quý này.

Công ty Cao su Đà Nẵng (HoSE: DRC) công bố kết quả kinh doanh quí III với doanh thu thuần giảm nhẹ so với cùng kỳ năm trước với mức 2,5%. Tuy vậy, giá vốn giảm ít hơn khiến lợi nhuận gộp giảm tới 11% còn 148 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp vì thế giảm xuống còn 15,3%. 

Theo lý giải của doanh nghiệp, ảnh hưởng của dịch Covid-19 là nguyên nhân khiến cho doanh thu tiêu thụ giảm trong quý này.

Lợi nhuận quí III của Cao su Đà Nẵng giảm 25% - Ảnh 1

Chi phí tài chính tuy có giảm đáng kể so với quý III/2019 nhưng công ty vẫn lỗ gần 10 tỷ đồng trong hoạt động tài chính. Chi phí bán hàng tăng mạnh hơn 41% lên 41 tỷ đồng do các chính sách tăng tiêu thụ sản phẩm. Chi phí quản lý doanh nghiệp đi ngang ở mức 16,3 tỷ đồng.

Kết quả, lãi sau thuế còn lại 62 tỷ đồng, giảm 25%. Lãi cơ bản trên cổ phiếu giảm tương ứng đạt 519 đồng/cp.

Lũy kế 9 tháng, Cao su Đà Nẵng ghi nhận doanh thu thuần đạt 2.539 tỷ đồng, giảm 12% và lợi nhuận sau thuế 147 tỷ đồng, giảm hơn 13%.

Tổng tài sản tính đến 30/9 là 2.275 tỷ đồng với phần lớn nằm ở tài sản cố định. Hàng tồn kho giảm 33% so với đầu kỳ, còn 783 tỷ đồng. Nợ vay tài chính giảm mạnh, các khoản ngắn hạn giảm 57% còn 229 tỷ đồng và các khoản dài hạn giảm 77% còn 35 tỷ đồng.

Huy Đức
Theo KTDU

Từ khóa: