Sự kiện hot
4 năm trước

Lợi nhuận sau thuế của Thuduc House giảm hơn 46% sau kiểm toán

Công ty Cổ phần Phát Triển Nhà Thủ Đức (Thuduc House) vừa giải trình biến động lợi nhuận sau thuế năm 2018 so với năm 2017 trước và sau kiểm toán trong đó nhiều số liệu chênh lệch khủng trước và sau kiểm toán.

Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất của Công ty Cổ phần Phát Triển Nhà Thủ Đức (Thuduc House) đã được kiểm toán bởi Công ty THNN Ernst & Young Việt Nam. Kết quả sau kiểm toán cho thấy có sự chênh lệch khủng giữa số liệu Thuduc House đưa ra và kết quả kiểm toán của Ernst & Young. Tiêu biểu nhất là lợi nhuận sau thuế Thuduc House đưa ra đạt 173 tỷ đồng, tuy nhiên số liệu sau kiểm toán cho thấy chỉ tiêu này chỉ là 93 tỷ đồng, giảm đến 80 tỷ đồng (tương đương 46,23%).

Báo cáo tài chính hợp nhất 2018 của Thuduc House có sự chênh lệch khá lớn trước và sau kiểm toán
Báo cáo tài chính hợp nhất 2018 của Thuduc House có sự chênh lệch khá lớn trước và sau kiểm toán

Sự chênh lệch số liệu trước và sau kiểm toán được Thuduc House giải trình nguyên nhân chính là do giảm doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ nhiều hơn giảm giá vốn hàng bán dẫn đến lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ giảm. Giảm doanh thu tài chính do điều chỉnh giảm doanh thu tài chính chủ yếu từ các công ty con. Giảm do trích lập dự phòng đầu tư tài chính ngắn hạn (Công ty liên kết và đầu tư ngắn hạn khác) ngoài ra các khoản khác tăng giảm không đáng kể. Chi phí tài chính tăng từ việc thanh lý các khoản đầu tư công ty con.

Bên cạnh đó việc Thuduc House còn đưa ra nguyên nhân giảm do tập đoàn xác định lại thu nhập chịu thuế trong kỳ và giảm do năm 2018 tập đoàn không phát sinh các khoản doanh thu và chi phí chênh lệch tạm thời.

Sự chênh lệch quá lớn giữa số liệu Thuduc House đưa ra trước và sau khi kiểm toán khiến nhiều nhà đầu tư đặt câu hỏi về sự minh bạch của công ty và hoài nghi liệu cổ phiếu TDH có còn đáng kỳ vọng?

Hồng Nhi
Theo Báo Đời sống & Tiêu dùng

Từ khóa: