Sự kiện hot
3 năm trước

Lợi nhuận sau thuế quí III của Kosy đạt hơn 1,8 tỷ đồng

Lũy kế 9 tháng năm 2020, Kosy ghi nhận doanh thu thuần đạt gần 679 tỉ đồng, giảm 17% và lợi nhuận sau thuế đạt hơn 9 tỉ đồng, giảm 54% so với cùng kì.

CTCP Kosy (Mã: KOS) vừa công bố BCTC hợp nhất quí III/2020 với doanh thu thuần đạt 246 tỉ đồng (chủ yếu là doanh thu bán bất động sản), giảm nhẹ 2% so với cùng kì. Giá vốn bán hàng giảm không đáng kể khiến lãi gộp của doanh nghiệp đạt gần 18 tỉ đồng, không biến động nhiều so với cùng kì.

Lợi nhuận sau thuế quí III của Kosy đạt hơn 1,8 tỷ đồng - Ảnh 1

Chi phí quản lí doanh nghiệp giảm 21% về 6,6 tỉ đồng. Trong khi đó, chi phí tài chính (chi phí lãi vay) tăng 4,6 lần lên hơn 6 tỉ đồng; chi phí bán hàng cũng tăng 5,7 lần lên 2,3 tỉ đồng. Kết quả, lợi nhuận sau thuế quí III của Kosy chỉ đạt hơn 1,8 tỉ đồng, giảm 71% so với cùng kì.

Lũy kế 9 tháng năm 2020, Kosy ghi nhận doanh thu thuần đạt gần 679 tỉ đồng, giảm 17% và lợi nhuận sau thuế đạt hơn 9 tỉ đồng, giảm 54% so với cùng kì.

Tính đến thời điểm ngày 30/9, tổng tài sản của Kosy hơn 2.053 tỉ đồng. Trong đó, khoản phải thu ghi nhận hơn 1.094 tỉ đồng, chiếm 53% và hàng tồn kho ghi nhận hơn 803 tỉ đồng, chiếm 37% cơ cấu tài sản. Khoản mục tiền và tương đương tiền gần 30 tỉ đồng trong khi đầu kì gần 5,5 tỉ đồng.

Hàng tồn kho chủ yếu là chi phí sản xuất kinh doanh dở dang với hơn 783 tỉ đồng, tập trung chủ yếu tại ba dự án. Trong đó, chiếm giá trị lớn nhất là dự án Kosy Lào Cai (hơn 328 tỉ đồng), dự án Kosy Bắc Giang (hơn 256 tỉ đồng) và dự án Kosy Sông Công (hơn 111 tỉ đồng).

Huy Đức
Theo KTDU

Từ khóa: