Sự kiện hot
2 năm trước

Lũy kế 5 tháng đầu năm, xuất khẩu nông lâm thủy sản ước đạt 23 tỷ USD

Xuất khẩu nhóm nông sản chính ước đạt 7,78 tỷ USD, tăng 13%; lâm sản chính đạt 7,06 tỷ USD, tăng 61,8%; thủy sản ước đạt 3,24 tỷ USD, tăng 12%; chăn nuôi ước đạt 166 triệu USD, tăng 43,9%.

Theo thống kế của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, tháng 5/2021, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản ước đạt 5,01 tỷ USD, tăng 40,2% so với tháng 5/2020. Trong đó, giá trị xuất khẩu nhóm nông sản chính ước đạt 1,75 tỷ USD, lâm sản chính ước đạt 1,52 tỷ USD, thủy sản đạt 750 triệu USD và chăn nuôi đạt 41 triệu USD.

Lũy kế 5 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản ước đạt 22,83 tỷ USD, tăng 30,3% so với 5 tháng/2020. Trong đó, xuất khẩu nhóm nông sản chính ước đạt 7,78 tỷ USD, tăng 13%; lâm sản chính đạt 7,06 tỷ USD, tăng 61,8%; thủy sản ước đạt 3,24 tỷ USD, tăng 12%; chăn nuôi ước đạt 166 triệu USD, tăng 43,9%.

Bên cạnh đó, từ đầu năm đến nay thị trường cũng ghi nhận nhiều sản phẩm, nhóm sản phẩm có giá trị xuất khẩu tăng gồm: cao su, chè, gạo, nhóm hàng rau quả, hồ tiêu, hạt điều, sắn và sản phẩm từ sắn, sản phẩm chăn nuôi, cá tra, tôm,…Riêng cao su, chè, nhóm hàng rau quả, hạt điều, sắn và sản phẩm từ sắn, tăng cả khối lượng và giá trị xuất khẩu. Với hồ tiêu, dù khối lượng giảm nhưng nhờ giá xuất khẩu bình quân tăng nên giá trị xuất khẩu vẫn tăng (đạt 387 triệu USD, tăng 25,2%). Những mặt hàng khác tăng giá trị chủ yếu nhờ khối lượng như: Sản phẩm chăn nuôi, cá tra, tôm; sản phẩm gỗ, mây, tre, cói thảm, quế.

Cũng theo Bộ NN&PTNT, trong 5 tháng đầu năm, ước giá trị xuất khẩu nông, lâm, thủy sản của Việt Nam tới các thị trường thuộc khu vực châu Á (chiếm 46,5% thị phần), châu Mỹ (27%), châu Âu (10,1%), châu Đại Dương (1,3%) và châu Phi (1,7%). Trong đó, 4 thị trường xuất khẩu chính gồm: Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn quốc chiếm thị phần lần lượt là 24,6%, 22,6%, 6,6% và 4,9%.

Bộ NN&PTNT cho biết, để tiếp tục làm tốt công tác xuất khẩu nông lâm thủy sản trong thời gian tới, Bộ sẽ chuẩn bị tổ chức các Hội thảo, diễn đàn nhằm mở cửa thị trường, hỗ trợ thông tin cho các doanh nghiệp xuất khẩu nông sản về các hiệp định thương mại, đồng thời hướng dẫn doanh nghiệp, địa phương về thực thi chính sách, quy định của các thị trường xuất khẩu phù hợp với tình hình dịch COVID-19.

Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các Tham tán thương mại của Việt Nam tại nước ngoài để hỗ trợ các địa phương, doanh nghiệp xuất khẩu nông sản trong tình hình dịch COVID-19 hiện nay.

Hà My
Theo KTDU

Từ khóa: