Sự kiện hot
5 tháng trước

Mai Linh lỗ tiếp 173 tỷ năm 2020

Với mức lỗ năm 2020, nâng lỗ luỹ kế lên tới 1.209 tỷ đồng, sắp ngốn hết vốn góp của chủ sở hữu (1.246 tỷ).

Mai Linh lỗ tiếp 173 tỷ năm 2020 - Ảnh 1

CTCP Tập đoàn Mai Linh (MLG) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020.

Theo đó, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần trong năm 2020 đạt 1.574 tỷ đồng, suy giảm 29% so năm 2019. Giá vốn chiếm tới 1.278 tỷ đồng nên lãi gộp về còn 295 tỷ, cũng lao dốc 42%; tương ứng tỷ suất lãi gộp biên còn 17,8% trong khi năm trước là 22,8%.

Trong kỳ, doanh thu tài chính không đáng kể với 40 tỷ, giảm 40%. Trong khi đó, chi phí lãi vay vẫn là gánh nặng của Mai Linh khi chiếm 139 tỷ đồng (giảm 13,6%).

Cắt giảm chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp xuống lần lượt là 113 tỷ và 346 tỷ đồng. Do đó, Mai Linh báo lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh tới 264 tỷ đồng, cao hơn mức 148 tỷ của năm trước.

Nhờ ghi nhận 88 tỷ đồng lợi nhuận khác (giảm 41%) nên con số lỗ ròng của Mai Linh giảm xuống còn 173 tỷ đồng, nhưng vẫn cao hơn mức 5 tỷ của năm trước. Với mức lỗ năm 2020, nâng lỗ luỹ kế lên tới 1.209 tỷ đồng, sắp ngốn hết vốn góp của chủ sở hữu (1.246 tỷ).

Tính đến thời điểm cuối năm 2020, tổng tài sản của Mai Linh suy giảm 350 tỷ xuống mức 4.481 tỷ đồng. Trong đó, tiền mặt chỉ còn khoảng 21 tỷ đồng, còn phải thu ngắn hạn khác đã tăng lên con số 1.031 tỷ đồng, dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi chiếm 141 tỷ đồng.

Vay nợ ngắn và dài hạn tới 1.056 tỷ đồng; ngoài ra khoản phải trả ngắn và dài hạn vẫn liên tục tăng lên lần lượt là 915 tỷ và 1.028 tỷ đồng.

Lan Anh
Theo KTDU

Từ khóa: