Sự kiện hot
khoảng 1 năm trước

Masan tạm ứng cổ tức đợt 1/2021 tỷ lệ 9,5% bằng tiền mặt

Với hơn 1,18 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, số tiền chi trong đợt này dự kiến khoảng 1.120 tỷ đồng. Thời gian thanh toán là ngày 16/7, ngày chốt danh sách vào ngày 2/7.

Masan Group (HoSE:MSN) thông báo chốt danh sách cổ đông thực hiện tạm ứng cổ tức đợt 1/2021.

Theo đó, doanh nghiệp đưa ra phương án tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ  9,5% (1 cổ phiếu được nhận về 950 đồng).

Với hơn 1,18 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, số tiền chi trong đợt này dự kiến khoảng 1.120 tỷ đồng. Thời gian thanh toán là ngày 16/7, ngày chốt danh sách vào ngày 2/7.

Trong năm 2020, Masan ghi nhận doanh thu thuần 77.218 tỷ đồng và lãi ròng giảm 78% về 1.234 tỷ đồng. Cổ đông Masan Group thông qua phương án không chia cổ tức cho năm 2020. Tập đoàn đã chia cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt 10%, tương ứng 1.175 tỷ đồng.

Trong năm 2021, doanh nghiệp đặt mục tiêu kinh doanh với doanh thu thuần hợp nhất từ 92.000 - 102.000 tỷ đồng và lợi nhuận phân bổ cho cổ đông của Công ty khoảng 2.500 - 4.000 tỷ đồng. Kết quả kinh doanh quý I, doanh thu tăng 13% lên mức 19.977 tỷ đồng và lợi nhuận thuần phân bổ cho cổ đông của Công ty đạt 187 tỷ đồng, hoàn thành lần lượt 22% và 7,5% kế hoạch ở mức thấp.

Hiện nay, Masan đang đẩy mạnh huy động vốn và M&A. Doanh nghiệp đã hoàn tất phát hành 5,5% cổ phần mới của The CrownX cho nhóm các nhà đầu tư, trong đó có Tập đoàn Alibaba và Baring Private Equity Asia (BPEA) với tổng giá trị tiền mặt là 400 triệu USD. 

Lan Anh
Theo KTDU

Từ khóa: