Sự kiện hot
2 năm trước

May Sông Hồng báo lãi năm 2020 giảm 48%

Lũy kế cả năm 2020, MSH ghi nhận doanh thu thuần 3.813 tỷ đồng và lãi sau thuế 232 tỷ đồng, giảm lần lượt 14% và 48% so với năm ngoái. Trong năm, chi phí tài chính và chi phí bán hàng đồng loạt giảm.

May Sông Hồng báo lãi năm 2020 giảm 48% - Ảnh 1

Công ty CP May Sông Hồng (Mã: MSH) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2020.

Cụ thể, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần đạt gần 844 tỷ đồng, giảm 19,3% so với cùng kỳ. Giá vốn giảm 22% xuống còn hơn 639 tỷ đồng giúp biên lợi nhuận gộp của MSH cải thiện từ 21,7% lên 24,3%. 

Chi phí bán hàng cũng tiết giảm 34,5%, còn 40 tỷ đồng nhưng chi phí quản lý doanh nghiệp tăng gần gấp rưỡi lên hơn 103 tỷ đồng đã khiến lãi sau thuế quý IV/2020 giảm gần 29% còn hơn 66 tỷ đồng.

Theo giải trình của MSH nguyên nhân khiến doanh thu và lợi nhuận quý IV giảm là do ảnh hưởng của dịch COVID-19 khiến các hợp đồng và đơn hàng FOB của khách hàng phải thông báo tạm dừng xuất hoặc hủy.

Lũy kế cả năm 2020, MSH ghi nhận doanh thu thuần 3.813 tỷ đồng và lãi sau thuế 232 tỷ đồng, giảm lần lượt 14% và 48% so với năm ngoái. Trong năm, chi phí tài chính và chi phí bán hàng đồng loạt giảm.

Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 60%, lên 376 tỷ đồng. Trong đó, chi phí trích lập dự phòng phải thu khó đòi hơn 162 tỷ đồng, gấp 17 lần năm ngoái khi chỉ hơn 9,3 tỷ đồng.

Tính đến ngày 31/12/2020, tổng tài sản của MSH ghi nhận gần 2.628 tỷ đồng, tăng nhẹ 2,4% so với đầu năm. Tiền và tương đương tiền và tiền gửi có kì hạn hết năm 2020 là 384 tỷ đồng, giảm 229 tỷ đồng so với đầu năm.

Tổng khoản phải thu ngắn hạn cuối năm 2020 là 577 tỷ đồng nhưng công ty phải trích lập dự phòng khó đòi gần 182 tỷ đồng trong khi đầu năm chỉ ghi nhận 20 tỷ đồng.

Hồng Nga
Theo KTDU

Từ khóa: