Sự kiện hot
2 năm trước

MB Capital bán 4,16 triệu cổ phiếu FDC giảm sở hữu còn 4,92% vốn

MB Capital bán ra 4,16 triệu cổ phiếu FDC để giảm sở hữu từ 15,69% về còn 4,92% vốn điều lệ, giao dịch được thực hiện từ 20/12/2021 đến 6/1/2022. Như vậy, sau giao dịch MB Capital không còn là cổ đông lớn của Fideco.

CTCP Ngoại thương và Phát triển Đầu tư TP.HCM (Mã chứng khoán FDC - sàn HOSE) vừa thông báo TCP Quản lý Quỹ Đầu tư MB (MB Capital) cổ đông lớn tại doanh nghiệp bán ra cổ phiếu để giảm sở hữu.

Theo đó, MB Capital bán ra 4,16 triệu cổ phiếu FDC để giảm sở hữu từ 15,69% về còn 4,92% vốn điều lệ, giao dịch được thực hiện từ 20/12/2021 đến 6/1/2022. Như vậy, sau giao dịch MB Capital không còn là cổ đông lớn của Fideco.

Trong 9 tháng đầu năm 2021, FDC ghi nhận doanh thu đạt 135,9 tỷ đồng, giảm 0,5% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế đạt 15,46 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 5,5 tỷ đồng. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm mạnh từ 17% về chỉ còn 10,6%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 38,1% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 8,86 tỷ đồng về còn 14,39 tỷ đồng; doanh thu tài chính tăng 8.942,5%, tương ứng tăng thêm 35,77 tỷ đồng lên 36,17 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 26,2%, tương ứng tăng thêm 3,94 tỷ đồng lên 18,97 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Như vậy, trong 9 tháng đầu năm, công ty công bố lãi chủ yếu nhờ vào doanh thu tài chính. Được biết, trong 9 tháng đầu năm, công ty ghi nhận lãi từ thanh lý các khoản đầu tư 30,08 tỷ đồng so với cùng kỳ không ghi nhận.

Hồi trung tuần tháng 9/2021, mã FDC đã được HOSE đưa ra khỏi diện cảnh báo do lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ 6 tháng đầu năm 2021 là 15,82 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến ngày 30/6/2021 là 10,69 tỷ đồng. Căn cứ trên báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên 2021, FDC thuộc trường hợp chứng khoán được đưa ra khỏi diện cảnh báo theo quy định tại Khoản 4.1 và 4.2 Điều 22 Quy chế niêm yết chứng khoán tại HOSE ban hành kèm theo quyết định số 85/QĐ-SGDHCM ngày 19/3/2018.

Hà My
Theo KTDU

Từ khóa: