Sự kiện hot
khoảng 1 tháng trước

MBBank (MBB) dự kiến phát hành hơn 700 triệu cổ phiếu chia cổ tức năm 2021

Nguồn vốn chia cổ tức là từ lợi nhuận sau thuế để lại lũy kế của năm 2021. Được biết, lợi nhuận chưa phân phối tính đến cuối năm 2021 còn hơn 12.915 tỷ đồng. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức là ngày 23/8/2022.

Ngân hàng TMCP Quân đội (MBBank, mã chứng khoán MBB – sàn HOSE) vừa thông báo về việc phát hành cổ phiếu chia cổ tức năm 2021 cho cổ đông hiện hữu.

Cụ thể, MBBank dự kiến sẽ phát hành thêm hơn 755,66 triệu cổ phiếu để chia cổ tức năm 2021 với tỷ lệ 100:20, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 20 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu lẻ thập phân phát sinh (nếu có) sẽ chuyển cho công đoàn cơ sở MB quản lý/phân phối, phù hợp quy định pháp luật.

Nguồn vốn chia cổ tức là từ lợi nhuận sau thuế để lại lũy kế của năm 2021. Được biết, lợi nhuận chưa phân phối tính đến cuối năm 2021 còn hơn 12.915 tỷ đồng. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức là ngày 23/8/2022.

Trong quý II/2022, ngân hàng MBBank ghi nhận thu nhập lãi thuần tăng 37% lên mức 8.969 tỷ đồng; lãi thuần từ hoạt động ngoại hối tăng 46,7% lên 471 tỷ đồng, thu nhập từ góp vốn tăng gấp 3 lần, trong khi lãi thuần từ hoạt động dịch vụ giảm nhẹ 2% về 1.010 tỷ đồng, lãi thuần từ hoạt động kinh doanh khác giảm 11,8% còn 567 tỷ đồng.

Sau khi trừ đi các khoản chi phí, lợi nhuận trước thuế MBB tăng 76% lên mức 5.986 tỷ đồng. Luỹ kế 6 tháng lợi nhuận trước thuế MBB tăng 49%, đạt 11.896 tỷ đồng, tương đương hoàn thành 59% kế hoạch năm 2022. Tỉ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu của MBBank đạt 12,9% và tỉ suất sinh lời trên tổng tài sản là 1,3%, Tỷ lệ an toàn vốn (CAR) đạt 10,9%, cao hơn đáng kể so với mức tối thiểu theo Basel II là 8%. 

Tính đến 30/6/2022, tổng tài sản của MBB đạt 658.274 tỷ đồng, tăng 8,4% so với đầu năm. Chủ yếu do cho vay khách hàng tăng 14% lên mức 415.456 tỷ đồng, bên cạnh đó tiền và cho vay các tổ chức tín dụng tăng 58% lên 57.116 tỷ đồng. Tiền gửi của khách hàng đạt 396.909 tỷ đồng, tăng 3% so với hồi đầu năm.

Trên thị trường, cổ phiếu MBB vẫn trong trạng thái biến động lên xuống trong biên độ hẹp. Đóng cửa phiên giao dịch ngày 16/8, cổ phiếu MBB giảm 0,37% xuống mức 27.250 đồng/CP, khối lượng khớp lệnh hơn 7 triệu đơn vị.

Hồ Quân
Theo KTDU

Từ khóa: