Sự kiện hot
3 năm trước

Một ngân hàng lên kế hoạch tăng 70% lợi nhuận trong năm 2021

Với triển vọng lạc quan trong năm 2021, SHB đặt kế hoạch tăng trưởng lợi nhuận trước thuế 70% so với năm trước, tương ứng lãi hơn 5.500 tỷ đồng.

Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (Ảnh: SHB).  

Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) vừa công bố kế hoạch kinh doanh năm 2021 với lợi nhuận trước thuế tăng trưởng 70% so với năm trước, tương ứng khoảng 5.555 tỷ đồng.

Ngân hàng cũng cho biết đã chính thức khép lại quá trình sáp nhập Habubank trong năm 2020, cơ bản hoàn tất các tồn đọng của đề án sáp nhập. Cũng trong năm này, SHB đã thực hiện tăng vốn thành công lên hơn 17.500 tỷ đồng thông qua chi trả cổ tức và phát hành cổ phiếu, hoàn thành cả ba trụ cột của Basel II. 

Tính đến 31/12/2020, tổng tài sản của SHB đạt hơn 412.000 tỷ đồng, tăng 13% so với cuối năm 2019. Trong đó, cho vạy khách hàng tăng 15,3%, lên mức 305.637 tỷ đồng. Tiền gửi khách hàng đạt 303.632 tỷ, tăng 17,1%.

Tổng dư nợ xấu nội bảng của SHB cuối năm là gần 5.255 tỷ đồng, tăng 3,9%. Tương ứng tỷ lệ nợ xấu ở mức 1,72%, giảm so với 1,91% vào cuối năm 2019.

Lợi nhuận trước thuế cả năm của SHB đạt 3.268 tỷ đồng, tăng 8% so với năm trước và hoàn thành kế hoạch cổ đông đề ra.

SHB cho biết, trong các năm tiếp theo, ngân hàng sẽ tiếp tục đẩy mạnh thu hồi nợ và trích dự phòng để xử lý toàn bộ trái phiếu VAMC. Mục tiêu đến cuối năm 2022, SHB không còn trái phiếu VAMC.

Diệp Bình

Theo Doanh Nghiệp Niêm Yết

Từ khóa: