Sự kiện hot
khoảng 1 tháng trước

Năm 2024 Vĩnh Hoàn (VHC) lên kế hoạch lãi từ 800 - 1.000 tỷ đồng

Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn (HoSE: VHC) vừa công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024. Đặt kế hoạch kinh doanh với hai kịch bản, kịch bản cao và kịch bản cơ bản.

Vĩnh Hoàn (VHC) lên kế hoạch trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt, tỷ lệ 20% |  Tin nhanh chứng khoán
Năm 2024 Vĩnh Hoàn (VHC) lên kế hoạch lãi từ 800 - 1.000 tỷ đồng

Theo đó, đối với kịch bản cơ bản, Vĩnh Hoàn lên kế hoạch doanh thu 10.700 tỷ đồng, tăng 6,6% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ dự kiến 800 tỷ đồng, giảm 12,9% so với thực hiện trong năm 2023.

Ngoài ra, đối với kịch bản cao, doanh thu dự kiến 11.500 tỷ đồng, tăng 14,6% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ dự kiến 1.000 tỷ đồng, tăng 8,8% so với thực hiện trong năm 2023.

Về kế hoạch đầu tư, năm 2024, Vĩnh Hoàn dự kiến đầu tư 930 tỷ đồng. Trong đó, Công ty sẽ đầu tư mở rộng nâng cấp tăng công suất sản xuất Collagen và cải tạo nhà máy tại Công ty Vĩnh Hoàn Collagen; đầu tư dự án trồng trọt, đầu tư kho và đầu tư bổ sung máy móc thiết bị cho giai đoạn 1 nhà máy chế biến trái cây Thành Ngọc; đầu tư mở rộng kho và nâng cấp công suất sản xuất nhà máy thức ăn thuỷ sản Feedone; đầu tư mở rộng kho và nâng cấp tăng công suất sản xuất của nhà máy Sa Giang; các khoản đầu tư cho mở rộng vùng nuôi; và các khoản đầu tư mới và cải tạo nhà máy Vĩnh Phước, Thanh Bình, Vĩnh Hoàn.

Về kế hoạch phân phối lợi nhuận, Vĩnh Hoàn trình cổ đông kế hoạch trả cổ tức năm 2023 với tỷ lệ 20% bằng tiền, tương ứng 1 cổ phiếu sẽ nhận 2.000 đồng và cổ tức năm 2024 dự kiến bằng tiền với tỷ lệ 20%.

Về cơ cấu sản phẩm, doanh thu xuất khẩu cá tra trong tháng 2 vừa rồi đi ngang với 417 tỷ đồng. Các mảng còn lại đều ghi nhận tăng trưởng như bún và bánh gạo tăng 137%, sản phẩm khác tăng 50%, bánh phồng tôm tăng 14% và sản phẩm phụ tăng 8%. Trái lại, sản phẩm chăm sóc sức khỏe và sản phẩm giá trị gia tăng lại giảm lần lượt 30% và 15% so với tháng 2/2023.

Trong đó, thị trường Trung Quốc tăng 91%, lên 134 tỷ đồng; thị trường trong nước tăng 11%, lên 210 tỷ đồng; thị trường Mỹ tăng 13%, lên 222 tỷ đồng. Ngược lại, thị trường châu Âu giảm 29%, về 138 tỷ đồng và các thị trường khác giảm 10%, về 97 tỷ đồng.

Tháng 1/2024, Vĩnh Hoàn ghi nhận doanh thu đạt 921 tỷ đồng, tăng tới 102% so với cùng kỳ năm liền trước. Trong đó, doanh thu từ một loạt thị trường lớn như Trung Quốc, Mỹ, châu Âu... đều tăng mạnh. Riêng thị trường nội địa cũng tăng 137% trong tháng đầu năm này.

Như vậy, doanh thu tháng 2/2024 của Vĩnh Hoàn giảm 13% so với tháng trước. Trong đó, các thị trường kéo lùi doanh thu là thị trường nội địa, châu Âu và các thị trường khác, thị trường tăng trưởng dương là Trung Quốc và Mỹ.

Lũy kế 2 tháng đầu năm, Vĩnh Hoàn đã đạt 1.722 tỷ đồng doanh thu, tăng 42% so với cùng kỳ.

Nhu cầu yếu đã khiến giá cá tra xuất khẩu của Việt Nam giảm mạnh trong 2023, đặc biệt là tại các thị trường trọng điểm. Điển hình, kim ngạch xuất khẩu sang thị trường Mỹ chỉ đạt 275 triệu USD, giảm 49% so với năm 2022; trong đó, giá xuất khẩu bình quân giảm 30%, còn 3,2 USD/kg. Tương tự, kim ngạch xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc giảm 19%, còn 580 triệu USD và giá xuất khẩu bình quân giảm 11%, chỉ đạt 2,2 USD/kg.

Bước sang năm 2024, Vĩnh Hoàn dự kiến sẽ thực hiện chi trả cổ tức năm với tỷ lệ 20%, bằng với năm 2023. Ngoài ra, Công ty dự kiến sẽ trích 20% lợi nhuận vượt kế hoạch (không quá 20 tỷ đồng) vào Quỹ khen thưởng Ban điều hành.

Tiến Hoàng/KTDU

Từ khóa: